Dead Space 3 Digital Foundry

Digital FoundryDigital Foundry kontra Dead Space 3

Analiza oprawy wizualnej na PC i konsolach, galerie i filmy porównawcze.