Assassinís Creed Chronicles: China

Interesująca odskocznia od tradycyjnej formuły cyklu. Niepozbawiona niedociągnięć, ale wystarczająco angażująca.

Spotlight