Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Farming Simulator 19 - ziemia i teren: jak kupić, poszerzyć i łączyć pola

Zakup obszarów oraz poszerzanie ziemi uprawnej.

Trudno mówić o rozwoju naszego gospodarstwa, jeżeli nie powiększamy jego powierzchni. Powierzchnię użytków rolnych możemy zwiększać na dwa sposoby.

Możemy kupować obszary z istniejącymi już polami, które posiadają własne numery, oraz tworzyć własne obszary pod uprawę za pomocą ciągnika i pługa. W tym drugim przypadku nowe użytki nie będą posiadać własnych numerów.

Zakupu ziemi dokonujemy w widoku Mapy (1). Następnie wciskamy lewy analog, dzięki czemu przechodzimy do poglądu terenów. Najeżdżamy na interesujący nas obszar i wciskamy prawy analog.

Dzięki temu teren przybierze niebieską poświatę (2), a w dolnej części ekranu pojawi się informacja o naszym saldzie i cenie terenu (3). Transakcję potwierdzamy przez wciśnięcie przycisku X / kwadrat.

Możemy kupować tereny z budynkami i skupami. Należy zwrócić uwagę, jaką częścią w całości wybranego przez nas obszaru są gotowe pola uprawne. Przed zakupem warto wybrać się na wizję lokalną interesującego nas terenu. Wszelkie nierówności mają wpływ na cenę budynków, ponieważ gra będzie dokonywać niwelacji obszaru przed budową. Starajmy się trzymać zasady, że im bardziej płaskie pole, tym lepiej.

Poza zakupem obszaru możemy powiększać lub tworzyć osobne pola za pomocą ciągnika i pługa. Dotyczy to wyłącznie terenów, które są naszą własnością. Gdy zasiadamy za sterami pojazdu i mamy podłączony pług, wystarczy wcisnąć przycisk Y / trójkąt, aby włączyć opcję działania pługu poza polem (jak na poniższym obrazku).

Jeżeli chcemy sprzedać obszar, w widoku Mapy wciskamy lewy analog, aby przejść do trybu zakupu ziemi. Następnie najeżdżamy na posiadany przez nas obszar i wciskamy prawy analog. Sprzedaż ziemi potwierdzamy wciśnięciem przycisku X / kwadrat. Pamiętajmy o usunięciu maszyn ze sprzedawanego pola - w innym przypadku gra nie pozwoli nam na transakcję.

Następnie wjeżdżamy na obszar, który nas interesuje i opuszczamy urządzenie przyciskiem B / kółko. Poszerzone pole od razu pojawi się w widoku mapy. W ten sposób możemy także łączyć ze sobą pola.

Bez względu na to, czy kupujemy teren, czy poszerzamy pole, zwróćmy uwagę na obecność drzew i innych obiektów. Niepotrzebne budynki będziemy musieli sprzedać, a drzewa usunąć z parceli. Jeżeli nie chcemy tego robić, zachowajmy odpowiedni odstęp pomiędzy nimi a polem.

Jeżeli będziemy zatrudniać pracowników, a przeszkody będą zbyt blisko granicy uprawy, może dochodzić do zakleszczania pomocników.


Komentarze