Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Deus Ex GO - Rozdział 4: Ironflank HQ

Odkrywasz tajemnicę Novaka.

Bez zgody przełożonych, Jensen dotarł do kwatery głównej organizacji Ironflank. Agent Jensen prowadzi śledztwo na własną rękę, co doprowadza go do odnalezienia istotnych dokumentów, odkrywających tajne plany zamordowanego Novaka.


Level 23: Every Second Counts / Poziom 23

Jensen wykonuje ruch w prawo następnie w prawo. Następny krok zrób do góry, po skosie w prawo atakując stojącego na polu przeciwnika. Kolejny krok wykonaj w ten sam sposób w górę prawo po skosie.

Zrób krok do tyłu wracając do miejsca, gdzie przed chwilą stałeś. Teraz ponownie krok do góry, nieco po skosie w prawo. Idź w lewo robiąc dwa kroki i niszcząc robota. Następnie dojdź do terminala idąc w dół na lewo.

Dochodząc do terminala, shakuj jedyną pułapkę znajdującą się na planszy. By nie wpaść w pole widzenia robotów, to zrób krok w dół, potem w górę i ponownie w dół.

Droga do końca misji stoi otworem. Zrób trzy kroki w dół i kolejny w prawo.

Na skróty: góra, prawo, prawo-skos, prawo-skos, dół-lewo skos, prawo-skos, lewo, lewo, dół-lewo, hakowanie, dół, góra, dół, dół, dół, dół, prawo.


Level 24: Left Alone / Poziom 24

Idź w prawo i w górę. Wykonaj dwa kroki w lewo a następnie uruchom kamuflaż. Teraz dwukrotnie wykonaj ruch w górę.

Włam się do terminala i dokonaj hakowania pierwszej z prawej pułapki, tej znajdującej się najbliżej ciebie. Idź w lewo, potem w dół niszcząc robota.

Teraz skieruj się w prawo i w dół. Krok w prawo i kolejny w górę. Następne dwa kroki skieruj w prawą stronę oraz w górę do terminala. Shakuj komputer rozminowując drugą pułapkę.

Idź w prawo i w dół atakując robota. Następnie zrób dwa kroki w lewo i dwa w górę a ostatni wykonaj w prawo.

Na skróty: prawo, góra, lewo, lewo, kamuflaż, góra, góra, hakowanie pierwszej od dołu pułapki, lewo, dół, prawo, dół, prawo, gór, prawo, góra, hakowanie pułapki drugiej od dołu, prawo, dół, lewo, lewo, góra, góra, prawo.


Level 25: Hidden agenda / Poziom 25

Wykonaj dwukrotny ruch w górę planszy, potem jeden w lewo. Teraz wróć do punktu startowego idąc w prawo i dwukrotnie w dół.

Odwróć się i zrób dwa kroki w górę i kolejny w prawo. Dochodząc do terminala wyłącz wieżyczkę strażniczą. Teraz koniecznie włącz kamuflaż.

Idź w lewo i w górę. W terminalu shakuj go tak, by wyłączyć pułapkę z prawej strony. Wykonaj trzy ruchy w prawo by zakończyć ten etap.

Na skróty: góra, góra, lewo, prawo, dół, dół, góra, góra, prawo, hakowanie wieżyczki, kamuflaż, lewo, góra, hakowanie pułapki, prawo, prawo, prawo.


Level 26: Double Agent / Poziom 26

Wykonaj dwa ruchy w prawą stronę. Dochodząc do terminala przejmij władzę nad wieżyczką, która sprzątnie żołnierza. Teraz zrób krok w lewo i natychmiast drugi w prawo.

Ponownie włącz terminal, tym razem hakując pułapkę z lewej strony. Wykonaj ruch w lewo, potem prawo i znów w lewo i prawo. I jeszcze jeden raz przejmij terminal, wyłączając pułapkę z prawej strony.

Kończąc etap wykonaj ruch w lewo, górę i dwukrotnie w prawo. Następnie w górę i ostatni ruch w prawo.

Na skróty: prawo, prawo, hakowanie wieżyczki, lewo, prawo, hakowanie pułapki z lewej strony, lewo, prawo, lewo, prawo, hakowanie pułapki z prawej strony, lewo, góra, prawo, prawo, góra, prawo.


Level 27: Behind Enemy Lines / Poziom 27

Skieruj Jensena w prawo każąc mu wykonać krok w prawo, dół i ponownie w prawo. Następnie idź w dół i w lewo. Shakuj komputer, wyłączając pułapkę pierwszą od lewej.

Pobiegnij w prawo i w górę, następnie w lewo. Ostatecznie wykonaj trzy ruchy w górę by podnieść kamuflaż.

Teraz wykonaj krok w dół i wykorzystaj kamuflaż. Zaatakuj robota z prawej strony, potem idź w lewo i dwukrotnie w dół.

Swoje kroki skieruj w prawo, dół i lewo do terminala. Tym razem wyłącz pułapkę z prawej strony tuż obok punktu końcowego.

Pobiegnij w prawo i w górę. Zrób dwa kroki w prawo, jeden w dół i ostatni w prawo.

Na skróty: prawo, dół, prawo, dół, lewo, hakowanie pułapki pierwszej od lewej, prawo, góra, lewo, góra, góra, góra, dół, kamuflaż, prawo, lewo, dół, dół, prawo, dół, lewo, hakowanie pierwszej od prawej, prawo, góra, prawo, prawo, dół, prawo.


Level 28: All clear / Poziom 28

Idź w prawo wykonując dwa ruchy, kolejny w lewo, ponownie w prawo i w lewo. Następnie idź w dół i w lewo. Następnie skieruj się w prawo i w górę. Ponownie krok w prawo i jeszcze jeden w górę. Włącz kamuflaż i wykonaj dwa ruchy w prawo.

Stoisz przed terminalem, shakuj go wyłączając wieżyczkę. Ta zastrzeli wroga stojącego na dole planszy. Zrób dwa kroki w lewo i dwa w dół. Kolejne dwa ruchy wykonaj w prawo podnosząc kamuflaż.

Biegnij w lewo a potem zrób dwa krok w górę i w prawo. Hakując wyłącz pułapkę, włącz kamuflaż. Wykonaj dwa kroki w lewo i dwa w górę. Ostatni ruch wykonaj w prawo.

Na skróty: prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, dół, lewo, prawo, góra, prawo, góra, kamuflaż, prawo, prawo, hakowanie wieżyczki, lewo, lewo, dół, dół, prawo, prawo, lewo, góra, góra, prawo, hakowanie pułapki, kamuflaż, lewo, lewo, góra, góra, prawo.


Level 29: All Clear / Poziom 29

Pójdź w prawo wykonując dwukrotny ruch. Następnie idź w dół i w prawo. Ponownie w dół i w lewo podnosząc kamuflaż. Teraz czas na zabawę w kotka i myszkę z robotami. Wykonaj ruch w prawo, w lewo, w prawo, w lewo i ponownie w prawo.

W końcu czas pójść w górę i włączyć kamuflaż. Zaatakuj robota z lewej strony. Pójdź w górę i w lewo. Skręć w prawo i w dół. Droga do końca etapu jest otwarta. Ostatnie trzy ruchy wykonaj w prawo i finiszuj poruszając się w górę.

Na skróty: prawo, prawo, dół, prawo, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, kamuflaż, lewo, góra, lewo, prawo, dół, prawo, prawo, prawo, góra.


Powrót do spisu treści: Deus Ex GO - poradnik i opis przejścia

Następnie: Deus Ex GO - Rozdział 5: Ironflank Bunker


Level 30: Stop the Presses / Poziom 30

Skieruj się w prawo i w górę. Następnie krok w prawo i shakuj komputer wyłączając pułapkę z prawej strony. Teraz wykonaj trzy ruchy do góry i hakuj terminal. Wyłącz pułapkę z lewej strony.

Zrób krok w dół , w górę, jeszcze raz w dół i w górę. Teraz odwróć się i pobiegnij w dół wykonując trzy kroki. Idź w lewo, potem w prawo i hakuj komputer. Wyłącz blokowanie pułapki z prawej strony, co zablokuje robota.

Zrób trzy kroki w prawo, a podniesiesz kamuflaż. Kolejne trzy kroki w lewo i jeszcze raz hakuj terminal. Odbezpiecz pułapkę z prawej strony.

Wykonaj ruch w prawo, potem w lewo i trzykrotnie w górę. Włącz kamuflaż i wykonaj trzy ostatnie ruchy w prawo.

Na skróty: prawo, góra, prawo, hakowanie pułapki pierwszej od prawej, góra, góra, góra, hakowanie pułapki pierwszej od lewej strony, dół, góra, dół, góra, dół, dół, dół, lewo, prawo, hakowanie pułapki z prawej strony, prawo, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo, hakowanie pułapki z prawej strony, prawo, lewo, góra, góra, góra, kamuflaż prawo, prawo, prawo.

Komentarze