Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Crusader Kings 3 - relacje pomiędzy postaciami

Przyjaźń, romans, bratnie dusze.

Podczas rozgrywki w Crusader Kings 3, kierowana przez ciebie postać będzie mieć kontakt z setkami innych osób. Wpłynie to na ich wzajemne relacje, co przełoży się na bardzo wiele różnych aspektów rozgrywki. W tym poradniku wyjaśniamy jak działają relację, jak można dodatkowo je zacieśnić i jak wielki wpływ mają na rozgrywkę.

Relacje z którąkolwiek postacią sprawdzić możesz spoglądając po prostu na jej portret. Wyświetli się tam wartość liczbowa (1) - zabarwiona na zielono bądź czerwono, w zależności od tego, czy jest pozytywna czy negatywna. Liczba ta przyjąć może wartość od -100 do +100.

Po najechaniu na liczbę wyświetlą się jej składowe (2) - rzeczy, które na nią wpływają. Różnica pomiędzy pozytywnymi (zielonymi) a negatywnymi (czerwonymi) wartościami to finalna liczba, która wyświetla się pod portretem postaci.

Relację z daną postacią poprawić możesz podejmując się czynności, które się jej spodobają - jak ofiarowanie złota czy przydzielenie danych ziem. Zepsujesz je z kolei knując spiski, takie jak wtrącenie do więzienia (Imprison) czy próba morderstwa (Murder).

Sporo też zależy od charakteru twojej i drugiej postaci - jeśli, dla przykładu, twoja postać jest niecierpliwa (Impatient) a druga z kolei cierpliwa (Patient), postacie te otrzymają naturalną karę do swoich relacji. Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale statystyki postaci.

Relacje z postacią możesz jednak znacznie poprawić poprzez spiski, a dokładniej te osobiste: Personal (3). Do wyboru są tutaj opcje takie jak Sway, Befriend, Romance, Seduce czy Elope - o których szczegółowo piszemy w rozdziale rodzaje spisków, hostile i personal.

Warto dbać o dobre relacje, szczególnie z członkami rady (Council), dworu (Court) i ze swoimi wasalami. Zejście do bardzo negatywnych wartości może doprowadzić do niemiłych komplikacji, jak powstanie frakcji.

Następnie: Crusader Kings 3 - jak instalować mody

Spis treści: Crusader Kings 3 - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: Crusader Kings 3 - factions: czym są frakcje

Komentarze