Jeśli klikniesz link i dokonasz zakupu, możemy otrzymać małą prowizję. Zobacz politykę redakcyjną.

Borderlands 3 - znajdźki i sekrety: Ambermire - Typhon Logs, Typhon Dead Drop

Miejsca ukrycia Typhon Logs.

Na terenie Ambermire znajdziemy trzy sztuki Typhon Logs. Pierwszy log odnajdziemy na ścieżce, która znajduje się po prawej stronie od wejścia do Ambermine.

Lokalizacja pierwszego Typhon Log w Ambermine

Z tego miejsca udajemy się w kierunku północnym, dopóki znacznik Typhon Log nie pojawi się na minimapie. Trzymajmy się środkowej części tego obszaru. Log znajduje się za fragmentem wielkiej maszyny.

Drugi Typhon Log znajduje się na północ od stacji szybkiej podróży Rogue's Hollow.

Lokalizacja drugiego Typhon Log w Ambermire

Na północ od bagien szukamy charakterystycznego domu na palach.

Typhon Log ukryto tuż obok sieci, ustawionej za poszukiwanym domem.

Aby odnaleźć trzeci i ostatni Typhon Log, należy udać się na wzgórze prowadzące do stacji Rogue's Hollow. Tam wybieramy pierwszą z prawej drogę, która znajduje się u podnóży wzgórza. Jest to obszar The Moist Hollow.

Lokalizacja trzeciego Typhon Log w Ambermire

Po dotarciu do ścieżki kierujemy się w lewą stronę i podążamy przed siebie, dopóki nie dotrzemy do małej, drewnianej platformy. Typhon Log znajduje się na tej platformie.


Ambermire - Typhon Dead Drop

Po wysłuchaniu trzech logów możemy otworzyć Typhon Dead Drop. Znajdźka znajduje się w dokach w zachodniej części Ambermire. To miejsce odwiedzamy w ramach Going Rogue.

Lokalizacja Typhon Dead Drop w Ambermire

Po dotarciu do doków należy wskoczyć do wody i skierować się na sam koniec mola.

Należy zwrócić uwagę na ścianę mola, którą okrążamy, aby odnaleźć Typhon Dead Drop.

Otwarcie znajdźki zaowocuje następującymi nagrodami:

  • 4,900 XP
  • $380
  • 5 sztuk Eriduim

Następnie: Borderlands 3 - znajdźki i sekrety: Blackbarrel Cellars - Typhon Logs, Typhon Dead Drop

Spis treści: Borderlands 3 - Poradnik, Solucja

Poprzednio: Borderlands 3 - znajdźki i sekrety: Voracious Canopy - Typhon Logs, Typhon Dead Drop

O autorze
Komentarze