Picture of Przemysław Szczerkowski

Przemysław Szczerkowski

Autor

Featured articles

Outlast 2 - Rozdział 6: Apokalipsa - Nagrania

Lokalizacja wszystkich nagrań z szóstego rozdziału.

Outlast 2 - Rozdział 5: Księga Kapłańska - Listy

Lokalizacja wszystkich listów z piątego rozdziału.

Outlast 2 - Rozdział 5: Księga Kapłańska - Nagrania

Lokalizacja wszystkich nagrań z piątego rozdziału.

Outlast 2 - Rozdział 4: Księga Sędziów - Listy

Lokalizacja wszystkich listów z czwartego rozdziału.

Outlast 2 - Rozdział 4: Księga Sędziów - Nagrania

Lokalizacja wszystkich nagrań z czwartego rozdziału.

Outlast 2 - zakończenie: Rozdział 6 - Apokalipsa

Jak zakończyć grę ze ostatnimi nagraniami z szóstego rozdziału.

Outlast 2 - Rozdział 5: Księga Kapłańska - tunele, odnalezienie Lynn

Jak przedostać się przez kopalniane tunele, uciec przed nowym wrogiem i odnaleźć Lynn.

Outlast 2 - Rozdział 4: Księga Sędziów - sala komputerowa, demon

Jak unikać demona w koszmarach, uciekać przed wrogami w realistycznym świecie i odnaleźć drogę do kopalni.

Outlast 2 - Rozdział 3: Lamentacje - Listy

Wszystkie listy w trzecim rozdziale gry.

Outlast 2 - Rozdział 3: Lamentacje - Nagrania

Wszystkie nagrania w trzecim rozdziale gry.

Outlast 2 - Rozdział 2: Księga Hioba - Listy

Lokalizacja wszystkich listów z drugiego rozdziału.

Outlast 2 - Rozdział 2: Księga Hioba - Nagrania

Lokalizacja wszystkich nagrań z drugiego rozdziału.

Outlast 2 - Rozdział 3: Lamentacje - jezioro, tratwa, ucieczka ze szkoły

Jak przeprawić się przez jezioro, odnaleźć tratwę i uciec z ponownego koszmaru w szkole.

Outlast 2 - poradnik i opis przejścia

Wszystkie misje, porady, sekrety, nagrania i listy.

Outlast 2 - Rozdział 2: Księga Hioba - szkoła, droga do kopalni

Wydostanie się ze szkoły i odnalezienie alternatywnej drogi do kopalni.

Outlast 2 - Rozdział 2: Księga Hioba - most, koszmar w szkole, Golgota

Odnalezienie mostu, kolejny koszmar w szkole i ucieczka przez wrogami na Golgocie.

Outlast 2 - Rozdział 1: Księga rodzaju - Listy

Gdzie odnaleźć wszystkie listy z pierwszego rozdziału.

Outlast 2 - Rozdział 1: Księga rodzaju - Nagrania

Gdzie odnaleźć wszystkie nagrania z pierwszego rozdziału.

Outlast 2 - Rozdział 1: Księga Rodzaju - kaplica i kopalnia

Jak dostać się do kaplicy, uciec przed przeciwnikami i znaleźć drogę do kopalni.

Outlast 2 - Rozdział 1: Księga Rodzaju - wioska kultystów, kanibale

Droga do kaplicy i przemknięcie przez wioskę kultystów.

Outlast 2 - Rozdział 1: Księga Rodzaju - wprowadzenie, pierwsi przeciwnicy

Jak znaleźć Lynn, zmierzyć się z pierwszymi przeciwnikami i wydostać się z koszmaru.