World of Tanks - wykonywanie misji

Jak wykonywać misje, by zdobywać nagrody.

W World of Tanks, wzorem innych gier dystrybuowanych w modelu free to play, gracze mają możliwość wzięcia udziału w licznych aktywnościach dodatkowych. Jedną z nich jest możliwość wykonywania misji - za ukończenie konkretnego celu gracz otrzymuje nagrody, odblokowując sobie drogę do kolejnych wyzwań.

Ekran misji podejrzeć można w głównym widoku garażu, klikając na przycisk Misje (1). Misje podzielone są pomiędzy kilka kategorii - początkowe, jak Umiarka (2), Odprawa (3) czy Droga do chwały (4) możliwe do wykonania są dla każdego gracza, kolejne wymagać będą spełnienia konkretnych warunków, jak posiadanie danego modelu czołgu.

029

We wspominanych wyżej kategoriach dostępnych może być więcej niż jedna misja - jest to odzwierciedlone przez kropki znajdujące się pod nazwą kategorii (5).

Po kliknięciu na daną kategorię wyświetli się informacja dotycząca celów misji (6), a także nagród, które otrzyma gracz za ich wykonanie (7). Nagrodę otrzymuje się w momencie wypełnienia danego celu i natychmiast odblokowuje się kolejny cel.

030

Warto w miarę możliwości wykonywać znajdujące się tutaj misje. Ich ukończenie nie wymaga wielkiego zaangażowania, a często daje wymierne korzyści - czy to oferując dużą ilość kredytów czy pożyteczne przedmioty do wyposażenia.

Następnie: World of Tanks - misje dzienne

Spis treści: World of Tanks - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: World of Tanks - jak odzyskać załogę czołgu

Reklama

Powiązane materiały

Na stronie

Komentarze (0)

Ukryj komentarze z niską oceną
Sortuj:
Wątki z odpowiedziami