World of Tanks - jak odzyskać załogę czołgu

Odzyskiwanie załogi, wykorzystanie załogi innego czołgu.

Jak wspomnieliśmy w rozdziale jak zmieniać załogę czołgu, gracz ma możliwość kupienia nowej załogi, by obsadzić nią nowy pojazd. Istnieje też opcja wykorzystania już wyszkolonej załogi innego pojazdu w nowym czołgu - niniejszy rozdział opisuje właśnie ten aspekt rozgrywki.

By tego dokonać, należy kliknąć na członka załogi, którego chcemy wymienić - na przykład dowódcę (1) - a następnie z rozwiniętej listy wskazać tę osobę, którą chcemy obsadzić na jego stanowisku (2). Sprawi to, iż w roli (w tym przypadku) dowódcy obsadzona zostanie inna osoba.

027

Klikamy teraz na nowego członka załogi i wchodzimy w opcję Otwórz akta osobowe. Tutaj przechodzimy do zakładki Szkolenie (3) i z listy Pojazd wybieramy ten model, z którego aktualnie korzystamy (4). Na koniec musimy jeszcze przeprowadzić szkolenie załoganta, wybierając jedną z trzech opcji (5).

028

Przy słabo wyszkolonych załogantach proces ten jest kompletnie nieopłacalny, przy tych, którzy mieli poziom szkolenia na 100% jest to o tyle przydatne, iż osoba w dalszym ciągu będzie w stanie korzystać z odblokowanej zdolności, będzie mieć też wyższy poziom wyszkolenia, niż nowy rekrut. Pamiętać należy jednak o tym, iż przeszkolony członek załogi straci najpewniej kilka(naście) procent przeszkolenia.

Odzyskiwanie członków załogi jest kluczowe na dalszych etapach rozgrywki, gdy posiadamy więcej maszyn i osób w załodze. Ilość możliwych członków załogi jest ograniczona (sprawdzić można ją wchodząc do zakładki Koszary) - wtedy zostaje nam przeszkolenie już istniejącej załogi bądź rozbudowa koszar (za Złoto).

Następnie: World of Tanks - wykonywanie misji

Spis treści: World of Tanks - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: World of Tanks - jak zmienić załogę czołgu

Reklama

Powiązane materiały

Na stronie

Komentarze (0)

Ukryj komentarze z niską oceną
Sortuj:
Wątki z odpowiedziami