Path of Exile - Delve, kopalnie w Akcie 4

Niko, Crawler, ulepszanie generatora.

Podczas wędrówki przez lokację Mines w akcie 4, gracz natrafia na tajemniczą postać Niko, Master of the Depths. Niko jest górnikiem, z którym powiązana jest jedna z aktywności w grze - Delve. Delve to nic innego jak przemierzanie niezwykle rozbudowanego systemu kopalni, eliminując stwory i zdobywając kolejne skarby.

Przygoda z Delve zaczyna się od zbierania surowca o nazwie Voltaxic Sulphite (1) , ze specjalnych żył. Te napotkać można w dowolnej lokacji, jak i w ramach zadań wykonywanych dla Niko. Na mapie pojawia się niewielka żyła koloru złotego, z którą wejść można w interakcję.

119

Przywoła to samego Niko, który wykopie dla nas żyłę i tym samym zdobędziemy kilkadziesiąt sztuk wspomnianego surowca. Ilość posiadanego Voltaxic Sulphite sprawdzić można w momencie zebrania surowca - w prawym górnym rogu, obok mini-mapy (2) wyświetli się wskaźnik.

120

Gdy po raz pierwszy zbierzemy wszystkie 3 żyły, można będzie wejść w interakcję z Niko i wybrać opcję dialogową Visit Mine Encampment (3) . Przeniesie nas to do nowej lokacji, w której rozgrywa się cała mechanika Delve. Od tego momentu dostać możemy się tutaj poprzez rozmowę z Niko, jak i z poziomu punktów kontrolnych.

121

Tutaj dostęp będziemy mieć do kilku rzeczy. Tuż obok Niko stać będzie Voltaxic Generator (4) . Wejście z tym obiektem w interakcję otworzy nowe okno, na którym znajdziemy szereg dodatkowych opcji, takich jak zwiększenie ilości posiadanych flar i dynamitów, a także ich skuteczności, jak i pojemności Voltaxic Sulphite czy odporności na ciemność.

122

Dostępne opcje to:

  • Sulphite Capacity (5) - zwiększa pojemność zbiornika Voltaxic Sulphite, pozwalając magazynować jego większa ilość.
  • Darkness Resistance (6) - odporność na ciemność, czyli mechanikę, która pojawia się w kopalniach. Więcej o niej w dalszej części rozdziału.
  • Light Radius (7) - zasięg światła. Wartość ta systematycznie maleje, im głębiej się znajdujemy, należy ją regularnie ulepszać.
  • Flary (8) - ilość aktualnie posiadanych flar. W dowolnym momencie możemy tworzyć nowe. Wykorzystuje się je, by przeciwdziałać mechanice ciemności.
  • Ulepszenia dla flar (9) - zwiększenie maksymalnej ilości flar, które możemy przenosić (Maximum), czas ich działania (Duration) i zasięg działania (Radius).
  • Dynamity (10) - ilość aktualnie posiadanych dynamitów. Tak jak flary, dynamity tworzyć można w dowolnym momencie. Wykorzystuje się je, by niszczyć ściany napotykane w kopalniach.
  • Ulepszenia dla dynamitów (11) - zwiększenie maksymalnej ilości dynamitów, które możemy przenosić (Maximum), siła wybuchu (Damage) i zasięg rażenia (Radius).
123

Wszystkie znajdujące się tutaj ulepszenia kupuje się w oparciu o walutę Azurite - tę zdobywa się podczas przemierzania kopalni. Aktualną ilość Azurite sprawdzić można, na przykład, z poziomu wspomnianego generatora.

Delve - jak rozpocząć przemierzanie kopalni

By rozpocząć wędrówkę po kopalniach, trzeba znaleźć obiekt o nazwie Subterranean Chart (12) , ulokowany tuż obok opisanego wcześniej generatora.

124

Wejście z nim w interakcję otworzy nowe okno, dając nam podgląd na cały system Delve. Na ekranie znajdziemy następujące informacje:

  • Punkty do odkrycia (13) - różnokolorowe punkty rozrzucone po całej kopalni. Kliknięcie na nich sprawi, iż ustawiona na nie zostanie trasa wózka. Od rodzaju punktu zależy to, jaki skarb na nas tam czeka, najeżdżając na sam punkt sprawdzimy też jakiego poziomu stwory tam będą i ile kosztować będzie wędrówka.
  • Dostępne surowce (14) - przy prawej krawędzi ekranu znajdziemy listę dostępnych surowców. Od góry: Azurite, flary, dynamity i Voltaxic Sulphite.
125

Żółta linia przedstawia miejsca, które udało się odkryć. Będzie można przenieść się tylko do tych miejsc, które połączone są bezpośrednio z punktami na krańcu żółtej linii. By rozpocząć wędrówkę, wystarczy kliknąć na dowolny punkt, a postać automatycznie przeniesiona zostanie do podziemi. Teraz należy kliknąć na pole Start Delve (15) by rozpocząć wędrówkę.

126

Wspomniany wózek (16) to kluczowa mechanika w tej lokacji. Daje on bezcenne w tym miejscu światło. Jest o tyle ważne, iż postać wychodząca po za obszar oświetlenia (wspomniany we wcześniejszej części parametr Light Radius) narażona będzie na wpływ ciemności - Darkness.

127

Mechanika ta polega na tym, iż postać zaczyna otrzymywać obrażenia, gdy pozbawiona jest światła. Z każdą sekundą przebywania w ciemności ilość obrażeń będzie rosła - po maksymalnie kilkunastu sekundach postać zostanie zabita. Wszystko przedstawiane jest za pomocą ikonki na pasku statusu (17) . Co więcej, potwory znajdujące się w ciemności zadają gigantyczne obrażenia, a same są niewrażliwe na ataki postaci.

128

By zaradzić ciemności, gracz poruszać musi się koło wspomnianego wózka. Alternatywnie wykorzystać do tego celu można flary, lecz mają one mały zasięg działania, warto więc korzystać z nich wtedy, gdy musimy, na przykład, przebiec przez ciemny korytarz.

Pamiętać należy także o fakcie, iż w głębszych partiach kopalni pojawiają się wrogowie, którzy na krótką chwilę przydusić mogą światło, narażając postać na ciemność. By korzystać z flar i dynamitów, należy wcisnąć przyciski widoczne w prawym dolnym rogu (18) , bądź odpowiednio klawisz 6 lub 7.

129

Gdy wózek dotrze do celu, do wykonania będzie jedno z kilku zadań, które skupia się zawsze wokół eliminacji wrogów. Czasami należy wejść też w interakcję ze znajdującym się tam obiektem (19) . Gdy wszyscy wrogowie zostaną zabici, gracz otrzyma skarby (uzależnione od wybranego na mapie punktu) i będzie mógł rozpocząć dalszą wędrówkę.

130

Cała zabawa polega tutaj na systematycznym pozyskiwaniu Voltaxic Sulphite, by wykorzystać go do wędrówki w coraz głębsze czeluścią kopalni, zdobywając w międzyczasie Azurite i ulepszając generator.

Następnie: Path of Exile - The Pantheon, boskie zdolności

Spis treści: Path of Exile - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: Path of Exile - Temple of Atzoatl, Incursion

Reklama

Powiązane materiały

Na stronie

Komentarze (0)

Komentarze zostały zamknięte.

Ukryj komentarze z niską oceną
Sortuj:
Wątki z odpowiedziami