Path of Exile - negatywne efekty, osłabianie wrogów, debuffy

Wszystko o osłabieniu i dolegliwościach nakładanych na cel. 

Podczas walki w Path of Exile gracz nie jest ograniczony wyłącznie do zadawania czystych obrażeń. Dzięki licznym umiejętnościom i atrybutom specjalnym przedmiotów, możemy nakładać liczne negatywne efekty, które osłabią cel bądź spowodują otrzymanie obrażeń rozłożonych w czasie. Jednakże, gracz sam także paść może ofiarą tych efektów.

By podejrzeć aktywne efekty nałożone na postać, wystarczy popatrzeć w lewy górny róg ekranu. Tam, w dwóch rzędach, wyświetlane będą stosowne informacje. Na linii górnej (1) pokazane zostaną efekty wzmacniające, a także wszelakie przywołane istoty, na dolnej (2) efekty negatywne, czyli osłabienia i obrażenia rozłożone w czasie.

062

W grze występują następujące negatywne efekty:

  • Bleed - efekt krwawienia, który nakładany jest poprzez zadawanie obrażeń fizycznych, przez co postać otrzymuje obrażenia rozłożone w czasie równe 70% obrażeń zdolności, która wywołała efekt. Podczas ruchu, krwawiąca postać otrzymuje dwa razy więcej obrażeń.
  • Poison - zatrucie powoduje obrażenia rozłożone w czasie, które są niższe niż te z efektu Bleed (20% obrażeń zdolności, która nałożyła efekt), lecz mogą zostać nałożone na cel kilkukrotnie, kumulując efekt.
  • Ignite - podpala cel, zadając obrażenia od ognia rozłożone w czasie. Ilość obrażeń równa jest 50% obrażeń spowodowanych przez zdolność, która podpaliła cel. Efekt wywołany przez obrażenia typu Fire.
  • Chill - efekt wyziębienia, który nakładany jest przez obrażenia powiązane z żywiołem Cold. Wyziębione cele wykonują wszystkie akcje do 30% wolniej.
  • Freeze - efekt zamrożenia, który sprawia, iż cel nie jest w stanie wykonać żadnej akcji. Efekt wywołany przez obrażenia typu Cold.
  • Shock - porażenie sprawia, iż cel otrzymuje do 50% dodatkowych obrażeń od wszystkich kolejnych ataków, na czas działania efektu. Efekt wywołany przez obrażenia typu Lightning.
  • Scorch - efekt obniżający odporność celu na ogień o maksymalnie 20%. Efekt wywołany przez obrażenia typu Fire.
  • Brittle - sprawia, iż wszystkie ataki skierowane przeciwko celowi pod wpływem tego efektu mają do 10% większą szansę na zadanie trafienia krytycznego. Efekt wywołany przez obrażenia typu Fire.
  • Sap - cel pod wpływem tego efektu zadaje do 20% mniejszych obrażeń swoimi atakami. Efekt wywołany przez obrażenia typu Lightning.
  • Stun - efekt ogłuszenia, który sprawia, iż postać przerywa aktualnie wykonywaną czynność, jak atak, ruch czy korzystanie z zaklęcia.

Następnie: Path of Exile - system Vendor recipe (receptury)

Spis treści: Path of Exile - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: Path of Exile - Shrine, jak działają kapliczki

Reklama

Powiązane materiały

Na stronie

Komentarze (0)

Komentarze zostały zamknięte.

Ukryj komentarze z niską oceną
Sortuj:
Wątki z odpowiedziami