Cennym uzupełnieniem wiedźmińskiego uzbrojenia są petardy. W podręcznym ekwipunku Geralt ma dostęp do ograniczonej liczby przedmiotów tego typu. Każda petarda daje odmienny efekt na polu walki, a niektóre z nich dodatkowo niszczą gniazda potworów.

Geralt może wykorzystać każdą z ośmiu dostępnych petard. Są to:

 • Bomba Dwimerytowa - czasowo blokuje zdolności magiczne przeciwników
 • Czarcia Purchawa - zadaje obrażenia od trucizny
 • Gwiazda Tańcząca - zadaje obrażenia od ognia, niszczy gniazda potworów
 • Kartacz - zadaje obrażenia fizyczne, od srebra i niewielkie od ognia, niszczy gniazda potworów
 • Księżycowy Pył - czasowo blokuje przemiany potworów
 • Północny Wiatr - zamraża wrogów i zwiększa podatność przeciwników na zadawane im obrażenia
 • Samum - oślepia wrogów, niszczy gniazda potworów
 • Smoczy Sen - zadaje obrażenia od ognia

Każdy rodzaj petardy występuje w wersji podstawowej, ulepszonej oraz wyśmienitej. Do wysadzania gniazd potworów wykorzystamy trzy rodzaje petard: Gwiazdę Tańczącą, Kartacza oraz Samum. Aby stworzyć petardę, Geralt musi mieć odpowiednie składniki alchemiczne. W widoku Alchemii wykonasz ograniczoną liczbę petard.

Jak wytworzyć i odnawiać petardy

W Menu wybierz zakładkę Alchemia. Po lewej stronie zobaczysz podzieloną na sekcje listę przedmiotów (1) do wykonania. Wybierz z listy petardę, którą chcesz stworzyć. Jeżeli Geralt posiada wszystkie składniki bomby, zauważysz pod wybraną pozycją podpis „Posiadasz składniki”. Z kolei w przeciwnej sytuacji zobaczysz komunikat „Brakuje składników”.

001

Po wybraniu petardy, w głównej części okna (2) zobaczysz ikonę przedmiotu oraz listę wymaganych składników (3). Najedź na nie, aby dowiedzieć się, jak się nazywają. Zwróć uwagę na liczby podane w ikonach materiałów - pierwsza z nich odpowiada za posiadaną liczbę sztuk składnika, a druga informuje o niezbędnej ilości danego materiału do wytworzenia wybranego przedmiotu. Po prawej stronie okna zobaczysz opis petardy (4).

Aby wytworzyć petardę, wybierz opcję Wykonaj przedmiot, widoczną u dołu ekranu. W ten sposób Geralt nauczy się receptury petardy. Możesz również przypiąć recepturę, aby pojawiała się w trakcie zakupów. Za pomocą Filtrów zmienisz sposób wyświetlania przedmiotów na liście do stworzenia. Gra może pokazać lub ukryć przedmioty, do których posiadasz składniki, nie masz materiałów lub/i już posiadasz w ekwipunku.

Raz wykonanych petard nie stworzysz ponownie w oknie Alchemii. Aby odnowić zapas zużytych petard, Geralt musi posiadać silny alkohol, a następnie przejść do stanu medytacji. Po jej zakończeniu zobaczysz komunikat od gry o uzupełnieniu zasobów.

Przypinanie petard do Menu Szybkiego Dostępu oraz rzucanie petardami

Aby podpiąć wybraną petardę do koła szybkiego wyboru, otwórz Menu i wybierz Ekwipunek. W nowym widoku, w czwartej zakładce znajdziesz aktualnie posiadane oleje, eliksiry i petardy (5). Wybierz jedną z bomb w Ekwipunku i przesuń ją do jednego z dwóch dostępnych slotów podręcznego zestawu petard (6). Jeżeli posiadasz już podpięte petardy, nowy przedmiot zajmie miejsce wcześniej używanego.

002

Aby rzucić petardę w trakcie rozgrywki, wciśnij przycisk kółka myszy (PC), R1 (PlayStation 4), RB (Xbox One). Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym dalej rzucisz przedmiotem. Jeżeli chcesz wybrać inną petardę, otwórz Menu Szybkiego Dostępu przez wciśnięcie klawisza Tab (PC), L1 (PlayStation 4), LB (Xbox One). Następnie najedź na pozycję z petardami (7) i użyj kółka myszki (PC), przycisku R3 (PlayStation 4), przycisku R (Xbox One), aby wybrać drugi dostępny przedmiot. Jeżeli zużyjesz cały zapas jednego rodzaju petardy, musisz ręcznie wybrać drugi typ w Menu Szybkiego Dostępu.

003

Manuskrypty oraz składniki alchemiczne pojawiają się losowo w grze. Mechanizm ten obejmuje zawartość skrzyń, nagrody za wykonanie zadań oraz zasoby sprzedawców. Z tego powodu warto handlować z każdym handlarzem, którego spotka Geralt, aby zwiększyć szansę na znalezienie poszukiwanego manuskryptu lub składnika alchemicznego.

Bomba Dwimerytowa

Ten rodzaj petardy blokuje zdolności magiczne potworów i uniemożliwia im stosowanie magii.

Podstawowa Bomba Dwimerytowa

 • składniki: 5x Saletra, 2x Optima Mater
 • czas trwania: 15 sekund
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Otto Bamber, Chata Zielarza, na północny-wschód od Oxenfurtu

Ulepszona Bomba Dwimerytowa

 • składniki: 1x Czarny proszek, 1x Bomba Dwimerytowa, 1x Optima Mater, 1x Sproszkowana perła, 1x Dmuchawiec, 1x Płatki ginatii, 1x Stawikrew
 • czas trwania: 30 sekund
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Zielarz, wieś Kaer Trolde, Ard Skellig

Wyśmienita Bomba Dwimerytowa

 • składniki: 1x Proszek alchemików, 1x Ulepszona Bomba Dwimerytowa, 2x Optima Mater, 2x Sproszkowana perła, 2x Purchawka, 2x Stawikrew, 1x Nigredo
 • czas trwania: 30 sekund
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Gremista, Ard Skellig, na północ od Gedyneith

Czarcia Purchawa

Ta petarda zadaje przeciwnikom 100 obrażeń od trucizny.

Podstawowa Czarcia Purchawa

 • składniki: 1x Saletra, 2x Szytnaćce
 • czas trwania: 10 sekund
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Otto Bamber, Chata Zielarza, na północny-wschód od Oxenfurtu

Ulepszona Czarcia Purchawa

 • składniki: 1x Czarny proszek, 1x Czarcia Purchawa, 1x Calcium Equum, 1x Serce Endriagi, 1x Szytnaćce, 1x Płatki ginatii, 1x Zielona pleśń
 • czas trwania: 30 sekund
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Zielarz, sklep Szlak Chwały, Novigrad, Zielarz, wieś Kaer Trolde, Ard Skellig

Wyśmienita Czarcia Purchawa

 • składniki: 1x Proszek alchemików, 1x Ulepszona Czarcia Purchawa, 2x Calcium Equum, 2x Serce Endriagi, 2x Szytnaćce, 2x Płatki ginatii, 1x Rebis
 • czas trwania: 30 sekund
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Gremista, Ard Skellig, na północ od Gedyneith

Gwiazda Tańcząca

Ten rodzaj petardy używany jest do wysadzania gniazd potworów. Przeciwnikom zadaje 100 punktów obrażeń od ognia. Ulepszona Gwiazda Tańcząca oraz Wyśmienita Gwiazda Tańcząca mogą spowodować podpalenie przeciwników i okolicy.

Podstawowa Gwiazda Tańcząca

 • składniki: 1x Saletra, 2x Siarka
 • czas trwania: 4 sekundy
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Otto Bamber, Chata Zielarza, na północny-wschód od Oxenfurtu

Ulepszona Gwiazda Tańcząca

 • składniki: 1x Czarny proszek, 1x Gwiazda Tańcząca, 1x Fosfor, 1x Siarka, 1x Szytnaćce, 1x Płatki zimejki, 1x Nostrix
 • czas trwania: 7 sekund
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Zielarz, sklep Szlak Chwały, Novigrad

Wyśmienita Gwiazda Tańcząca

 • składniki: 1x Proszek alchemików, 1x Ulepszona Gwiazda Tańcząca, 2x Fosfor, 2x Siarka, 2x Szytnaćce, 2x Nostrix, 1x Nigredo
 • czas trwania: 10 sekund
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Gremista, Ard Skellig, na północ od Gedyneith

Kartacz

Kartacz służy do wysadzania gniazd potworów. Zadaje przeciwnikom wiele obrażeń od srebra, w przypadku podstawowej wersji bomby 350 punktów. Ulepszony oraz Wyśmienity Kartacz zadadzą przeciwnikom 600 punktów obrażeń od srebra oraz 10 punktów obrażeń od ognia.

Podstawowy Kartacz

 • składniki: 2x Saletra, 2x Calcium Equum
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: ruiny na północ od wsi Rudnik, Velen

Ulepszony Kartacz

 • składniki: 1x Czarny proszek, 1x Kartacz, 1x Calcium Equum, 1x Dmuchawiec, 1x Wronie oko, 1x Niezmiar
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Otto Bamber, Chata Zielarza, na północny-wschód od Oxenfurtu

Wyśmienity Kartacz

 • składniki: 1x Proszek alchemików, 1x Ulepszony kartacz, 2x Calcium Equum, 2x Siarka, 2x Niezmiar, 2x Szyszki chmielu, 1x Nigredo
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Gremista, Ard Skellig, na północ od Gedyneith

Księżycowy pył

Ten typ petardy uniemożliwia potworom przemianę przez pewien czas.

Podstawowy Księżycowy pył

 • składniki: 1x Saletra, 2x Roztwór rtęciowy
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Kowal w Oxenfurcie, Zielarz, sklep Szlak Chwały, Novigrad, Otto Bamber, Chata Zielarza, na północny-wschód od Oxenfurtu

Ulepszony Księżycowy pył

 • składniki: 1x Czarny proszek, 1x Księżycowy pył, 1x Roztwór rtęciowy, 1x Siarka, 1x Szyszki chmielu, 1x Dmuchawiec, 1x Kapryfolium
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Zielarz, sklep Szlak Chwały, Novigrad

Wyśmienity Księżycowy pył

 • składniki: 1x Proszek alchemików, 1x Ulepszony księżycowy pył, 2x Roztwór rtęciowy, 2x Siarka, 2x Szyszki chmielu, 2x Dmuchawiec, 1x Nigredo
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Gremista, Ard Skellig, na północ od Gedyneith

Północny Wiatr

Ten rodzaj petardy zamraża przeciwników. Zamrożeni nieprzyjaciele są wrażliwsi na ataki ze strony Geralta. Wyśmienity Północy Wiatr zwiększa szansę na natychmiastowe zabicie wroga. Efekt zawsze trwa 4 sekundy.

Podstawowy Północny wiatr

 • składniki: 1x Saletra, 1x Woda książęca, 1x Sproszkowana perła, 2x Korzeń pimentu
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Otto Bamber, Chata Zielarza, na północny-wschód od Oxenfurtu, Keira Metz, Guślarz, wieś Konary, Velen

Ulepszony Północny wiatr

 • składniki: 1x Czarny proszek, 1x Północny wiatr, 2x Woda książęca, 1x Sproszkowana perła, 1x Liście blekotu, 1x Werbena, 2x Korzeń pimentu
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Zielarz, sklep Szlak Chwały, Novigrad, Zielarz, wieś Kaer Trolde, Ard Skellig

Wyśmienity Północny wiatr

 • składniki: 1x Saletra, 1x Ulepszony Północny Wiatr, 3x Woda książęca, 2x Sproszkowana perła, 2x Werbena, 3x Korzeń pimentu, 1x Quebrith
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: losowo w strzeżonej skrzyni na północy Undvik, w jaskini w ramach zadania Słoneczny Kamień

Samum

Ta petarda niszczy gwiazda potworów oraz oślepia przeciwników. Wyśmienite Samum zwiększa o 100% szansę na trafienie krytyczne.

Podstawowe Samum

 • składniki: 1x Saletra, 2x Jaskółcze ziele
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: znana od początku gry

Ulepszone Samum

 • składniki: 1x Czarny proszek, 1x Samum, 1x Fosfor, 1x Ząb mglaka, 1x Jaskółcze ziele, 1x Dmuchawiec
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Otto Bamber, Chata Zielarza, na północny-wschód od Oxenfurtu

Wyśmienite Samum

 • składniki: 1x Proszek alchemików, 1x Ulepszony samum, 2x Fosfor, 2x Ząb mglaka, 2x Jaskółcze ziele, 2x Płatki zimejki, 1x Aether
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Gremista, Ard Skellig, na północ od Gedyneith

Smoczy sen

Podstawowa wersja petardy zadaje przeciwnikom 300 punktów obrażeń od ognia, a ulepszona i wyśmienita 400 punktów. Wyśmienity wariant Smoczego snu dodatkowo sprawia, że zabici przeciwnicy wybuchają i ranią pozostałych na polu walki.

Podstawowy Smoczy sen

 • składniki: 1x Saletra, 2x Fosfor
 • czas trwania: 15 sekund
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Otto Bamber, Chata Zielarza, na północny-wschód od Oxenfurtu

Ulepszony Smoczy sen

 • składniki: 1x Czarny proszek, 1x Smoczy sen, 1x Fosfor, 1x Optima Mater, 1x Jemioła, 1x Korzeń pimentu, 1x Przestęp
 • czas trwania: 30 sekund
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Zielarz, sklep Szlak Chwały, Novigrad

Wyśmienity Smoczy sen

 • składniki: 1x Proszek alchemików, 1x Ulepszony Smoczy sen, 2x Fosfor, 2x Optima Mater, 2x Przestęp, 2x Korzeń pimentu, 1x Aether
 • czas trwania: 30 sekund
 • stronica manuskryptu (schemat) do zdobycia u: Gremista, Ard Skellig, na północ od Gedyneith

Spis treści: Wiedźmin 3 - Poradnik, Solucja

Reklama

O autorze

Redakcja

Redakcja

Zespół redakcyjny

Bardzo lubimy pracę zespołową.

Więcej artykułów od Redakcja