Phoenix Point - punkty akcji na polu bitwy

Wszystko o punktach akcji, które wpływają na możliwe do wykonania ruchy na polu walki.

Punkty akcji w grze Phoenix Point warunkują to, jakie czynności wykonać może jednostka gracza, żołnierz innej frakcji czy obcy. Każda jednostka gracza rozpoczyna turę na polu walki z 4 punktami akcji. Standardowy atak wymaga 2 punktów (1) , co reprezentowane jest przez niebieskie prostokąty pod ikonką broni, ruch pochłania 1 punkt, lecz pozwala przemieścić się o kilka bądź kilkanaście pól. Zdolności specjalne z kolei wymagają od 0 do 4 punktów akcji.

Tym, co odróżnia punkty akcji z Phoenix Point od tych, które spotkać można, na przykład, w grze XCOM 2, jest fakt, iż jednostka wykonywać może czynności w dowolnej kolejności - atak nie kończy tutaj ruchu. Jednostka więc może podejść kawałek, wykonać atak bądź aktywować zdolność i oddalić się za osłonę.

011

Na uwagę zasługuje tutaj system przemieszczania się jednostek. Ruch o jedno pole nie pochłania całego punktu akcji, a jedynie jego część - jednostka może więc przemieścić się nawet o kilkanaście pól. Co więcej, przemieścić można się wielokrotnie w obrębie jednego punktu akcji, przesuwając jednostkę o pojedyncze pole.

Co ważne, jednostka poruszająca się w obrębie niebieskiej strefy ruchu będzie w stanie po dojściu do miejsca docelowego wykorzystać aktualnie wybrany przedmiot - broń, granat czy apteczkę. Jeśli wkroczy na pomarańczową strefę (2) , nie będzie już takiej możliwości. Ilość pól, które jednostka jest w stanie przejść w obrębie jednego punktu akcji, zależy od parametru Szybkości - im wyższy, tym dalej będzie w stanie się ruszyć.

Standardowo, jednostka posiada 4 punkty akcji (3) , co przedstawione jest w postaci niebieskich prostokątów pod miniaturą żołnierza. Na ilość tą wpływa jednak wiele czynników, takich jak:

  • Możliwość odnowienia punktów akcji - przy pomocy zdolności specjalnych odnowić możesz określoną ilość punktów żołnierza bądź całej grupy.
  • Zmniejszenie ilości punktów akcji - pod wpływem niektórych negatywnych efektów nakładanych przez wrogów, jednostka może mieć dostęp do mniejszej ilości punktów akcji.
  • Całkowita utrata punktów akcji - ma to miejsce w momencie, w którym na jednostkę oddziałuje efekt kontroli umysłu, bądź doznała ona ataku paniki.

Następnie: Phoenix Point - bazy: rozbudowa i dostępne placówki

Spis treści: Phoenix Point - poradnik i najlepsze porady

Poprzednio: Phoenix Point - pancerz jednostek, jak przebić

Reklama

Skocz do komentarzy (0)

Autor

Jakub Bugielski

Jakub Bugielski

Guide Writer

Fan strategii wszelakich - z naciskiem na RTS-y - i produkcji niezależnych, dla których na bok odkłada tytuły AAA. Entuzjasta gotowania, miłośnik elektroniki i majsterkowicz-amator.

Powiązane materiały

Na stronie

Komentarze (0)

Ukryj komentarze z niską oceną
Sortuj:
Wątki z odpowiedziami