Po żniwach, które przeprowadziliśmy w poprzednim samouczku Dbanie o glebę, przyszedł czas na przygotowanie bel ze słomy, która zalega nam na polu po zbiorach. Tego nauczy nas piąty i przedostatni samouczek w Farming Simulator pt. Prasowanie bel.

Naszym pierwszym zadaniem w samouczku jest podłączenie prasy do ciągnika, w którym siedzimy. Prasę należy rozwinąć i obniżyć element zbierający. W tym celu wykorzystujemy kombinację przycisków: LB + A / L1 + X i LB + B / L1 + kółko. Ostatnim zadaniem przed wyjazdem w pole jest włączenie prasy za pomocą przycisków LB + X / L1 + kwadrat.

Na polu musimy jechać wzdłuż pokosów, z których prasa będzie zbierać słomę i wytwarzać kostki. Wytworzone bele będą wypadać z tyłu maszyny. Po wytworzeniu odpowiedniej ilości kostek gra przejdzie do kolejnego etapu, czyli przetransportowania bel z pola. W tym etapie wykorzystamy specjalną maszynę, czyli zbieracz do bel (na poniższym obrazku).

010

Zanim jednak wyjedziemy na pole, musimy wsiąść do ciągnika i podłączyć obciążnik oraz zbieracz bel. Następnie musimy opuścić platformę załadunkową maszyny przez wciśnięcie przycisków LB + X / L1 + kwadrat. Z przygotowanym do pracy zbieraczem wyjeżdżamy na pole i najeżdżamy na belę, aby maszyna mogła ją zabrać z pola.

Po zebraniu odpowiedniej ilości bel będziemy musieli przetransportować ładunek do punktu skupu. Punkt skupu znajdziesz na minimapie pod postacią zielonego podświetlenia. Na wyznaczonym miejscu, również podświetlonym na zielono (1), musisz rozładować maszynę dwukrotnie wciskając kombinację LB + Y / L1 + trójkąt.

011

Za pierwszym razem maszyna przejdzie w tryb rozładowania, a za drugim rozpocznie rozładunek. Jest to ostatnie zadanie w ramach tego samouczka.

Reklama