Civilization 6 - zwycięstwo: naukowe

Jak wygrać dzięki nauce i skolonizować Marsa przed przeciwnikami.

W poniższym rozdziale zawarto porady dotyczące tego, jak osiągnąć zwycięstwo naukowe oraz w jakich sytuacjach jest ono wskazane. Zawarto tu także instrukcje dotyczące doboru cudów świata, doktryn i ustrojów służących temu celowi, jak również ostatnich faz rozgrywki, decydujących o zwycięstwie.

Listę wszystkich źródeł punktów nauki - kluczowych dla zwycięstwa naukowego - można znaleźć w rozdziale Technologia i nauka: jak zdobywać punkty nauki?. Szczegółowe informacje dotyczące maksymalizacji zysków oraz właściwego wykorzystania dzielnic także zawarto w osobnych częściach poradnika.

Warunki zwycięstwa naukowego

Aby zwyciężyć dzięki nauce, należy założyć kolonię na Marsie. Opcja ta staje się dostępna w ostatnich fazach gry, po wynalezieniu szeregu technologii z epoki atomu oraz epoki informacji i zakończeniu wszystkich projektów programu kosmicznego. Cały proces przebiega w trzech następujących po sobie fazach, podzielonych na pomniejsze kroki:

Faza początkowa (epoka atomu)

 1. Zbadaj technologię Technika rakietowa, dzięki której odblokujesz Port kosmiczny i Satelitę Ziemi;
 2. Wybuduj Port kosmiczny w jednym z miast;
 3. Wystrzel Satelitę Ziemi, skonstruowaną w mieście z Portem kosmicznym;

Faza pośrednia (epoka informacji)

 1. Zbadaj technologię Satelity, odblokowującą Lądownik Księżycowy;
 2. Wystrzel Lądownik Księżycowy z miasta posiadającego Port kosmiczny;

Faza końcowa (epoka informacji)

 1. Zbadaj technologię Reakcja termojądrowa, dzięki której odblokujesz Marsjański reaktor;
 2. Wystrzel Marsjański reaktor z miasta posiadającego Port kosmiczny;
 3. Zbadaj technologię Robotyka, by odblokować Marsjańskie osiedle;
 4. Wystrzel Marsjańskie osiedle z miasta posiadającego Port kosmiczny;
 5. Zbadaj technologię Nanotechnologia, w ten sposób odblokowując Marsjańską hydroponikę;
 6. Wystrzel Marsjańską hydroponikę z miasta posiadającego Port kosmiczny.

Dwie pierwsze fazy mają charakter linearny - kolejne kroki wynikają z siebie nawzajem. W fazie końcowej można natomiast wykonywać akcje równolegle do siebie: posiadając trzy miasta z Portem kosmicznym da się zmontować Marsjański reaktor, Marsjańskie osiedle oraz Marsjańską hydroponikę w tym samym czasie, w łatwy sposób wyprzedzając przeciwników. Z tego zaś wynika, że do zwycięstwa naukowego potrzebna jest nie tylko sama nauka, ale także znaczny przychód punktów produkcji, służących do budowy kolejnych elementów projektu kosmicznego.

52
Do zwycięstwa naukowego wymagane jest zaliczenie wszystkich trzech etapów

Aktualny status zwycięstwa naukowego można w każdej chwili sprawdzić w zakładce Ranking światowy w prawym górnym rogu ekranu. Zawarte tu informacje dotyczą zarówno twojego imperium, jak i obcych państw - w ten sposób można śledzić postępy przeciwników i planować kolejne ruchy z wyprzedzeniem.

Kiedy wybrać zwycięstwo naukowe?

Zwycięstwo naukowe to opcja dalekodystansowa, dostępna dopiero pod sam koniec rozgrywki. Z tego względu należy sięgać po nią wyłącznie w sytuacjach, gdy zwycięstwa przez dominację oraz religię - zwykle osiągalne znacznie szybciej - znajdują się poza zasięgiem.

Do takiej sytuacji dochodzi zwykle na dużych mapach ze znaczną liczbą innych cywilizacji, ponieważ nawrócenie przeciwników lub ich podbój stanowi wówczas spore wyzwanie. Zaletą zwycięstwa naukowego jest natomiast to, że jest ono niezależne od postępów i siły militarnej innych cywilizacji.

Zwycięstwo naukowe: najlepsze cywilizacje

Poniżej wymieniono te z państw, które są ukierunkowane na zwycięstwo naukowe. Wszystkie narody i ich liderów opisano natomiast w rozdziale Cywilizacje i ich przywódcy.

Arabia - w przypadku tego państwa nauka i wiara idą ze sobą w parze, wzajemnie się uzupełniając. Budowle kultu dają premie do nauki, wiary i kultury, zaś Medresy budowane w kampusach dostarczają zarówno punktów nauki, jak i wiary.

Brazylia - premie dzielnicowe wynikające z sąsiedztwa lasów deszczowych pozwalają na łatwe zwiększenie przychodów punktów nauki w kampusach. Szybsze i prostsze pozyskiwanie wielkich ludzi umożliwia natomiast błyskawiczne odblokowywanie nowych technologii (wielcy naukowcy) i montowanie kolejnych elementów programu kosmicznego (wielcy naukowcy i inżynierowie).

Chiny - premia do efektów eureki i inspiracji przydaje się do wyprzedzania przeciwników w drzewku technologicznych i ideowym, zaś szybsze wznoszenie cudów świata epoki starożytnej i klasycznej umożliwia otrzymanie długofalowych i wszechstronnych premii.

Sumeria - Zigguraty wznoszone przez budowniczych generują punkty nauki już we wczesnych fazach rozgrywki, przez co pozwalają na wyprzedzenie przeciwników.

Zwycięstwo naukowe: przydatne cuda świata

Niektóre cuda świata mają tak duże znaczenie, że są w stanie przechylić szalę zwycięstwa na którąś ze stron - inne oferują zaś subtelne premie, które wspierają gracza w różnorodny sposób. Poniżej wymieniono te cuda, które ułatwiają osiągnięcie zwycięstwa naukowego.

Wyrocznia (epoka starożytności): +1 do kultury, +1 do wiary. Patronat wielkich ludzi kosztuje o 25% mniej wiary. Dzielnice w tym mieście zapewniają +2 punkty wielkiego człowieka swojego typu. Można zbudować tylko na wzgórzach. Wymaga idei Mistycyzm.

Wielka biblioteka (epoka klasyczna): +2 do nauki, +1 punkt wielkiego naukowca na turę, +2 miejsca na wielkie dzieła literatury. Gracz otrzymuje przyspieszenia do wszystkich technologii epoki starożytnej i klasycznej. Można zbudować tylko na płaskim terenie w sąsiedztwie kampusu z biblioteką. Wymaga idei Zapiski historyczne oraz budowli Biblioteka w dzielnicy kampusu.

Uniwersytet Oxfordzki (epoka przemysłowa): +3 punkty wielkiego naukowca na turę, +2 miejsca na wielkie dzieła literatury, +20% do nauki w tym mieście. Po zbudowaniu odblokowuje za darmo 2 losowe technologie. Można zbudować tylko na łące lub równinie w sąsiedztwie kampusu z uniwersytetem. Wymaga technologii Teoria naukowa oraz budowli Uniwersytet w dzielnicy kampusu.

Zagłębie Ruhry (epoka przemysłowa): +30% do produkcji w tym mieście i +1 do produkcji za każdą jego kopalnię i kamieniołom. Można zbudować tylko przy rzece w sąsiedztwie dzielnicy przemysłowej z fabryką.

53
Cuda potrafią zaważyć o wyniku wyścigu w kosmos

Zwycięstwo naukowe: doktryny i ustroje

W czasie rozgrywki możesz korzystać z całej gamy przydatnych doktryn ułatwiających osiągnięcie zwycięstwa naukowego. Kolejne z nich odblokowuje się w drzewku idei, zależnym od przychodu punktów kultury - dlatego nie należy go zaniedbywać.

 • Inspiracja (epoka starożytności): +2 punkty wielkiego naukowca na turę;
 • Filozofia naturalna (epoka klasyczna): +100% do premii za sąsiedztwo z kampusem;
 • Konfederacja handlowa (epoka średniowiecza): +1 do kultury i +1 do nauki dzięki międzynarodowym szlakom handlowym;
 • Racjonalizm (epoka renesansu): +100% do nauki dzięki budowlom w kampusach;
 • Zwierzchnictwo (epoka przemysłowa): +2 do nauki, kultury, wiary i złota dzięki każdemu miastu-państwu, którego jesteś suzerenem;
 • Badania wojskowe (epoka przemysłowa): akademie wojskowe i porty dają +1 do nauki;
 • Gospodarka rynkowa (epoka współczesna): twoje międzynarodowe szlaki handlowe dają +1 do złota za każdy zasób luksusowy i strategiczny ulepszony w miejscu docelowym, a także +2 do kultury i +2 do nauki;
 • Plan pięcioletni (epoka współczesna): +100% do premii za sąsiedztwo kampusu i dzielnicy przemysłowej;
 • Szpiegostwo jądrowe (epoka współczesna): gdy szpiedzy kradnący przyspieszenie technologii nie zostają wykryci, otrzymują dodatkowe przyspieszenie;
 • Nagroda Nobla (epoka współczesna): +4 punkty wielkiego naukowca na turę;
 • Międzynarodowa agencja kosmiczna (epoka informacji): +10% do nauki za każde miasto-państwo, którego jesteś suzerenem.

Ustroje nie mają wielkiego znaczenia dla osiągnięcia zwycięstwa naukowego, ale dwa z nich wydają się być przydatniejsze od reszty:

Demokracja

 • Premia inherentna: patronat wielkich ludzi kosztuje o 50% mniej złota.
 • Premia za spuściznę: premia do przychodów z projektów dzielnic (30%, +1% za każde 10 tur w tym ustroju)
 • Karty doktryn: 1 wojskowa, 3 gospodarcze, 2 dyplomatyczne, 2 dzikie

Komunizm

 • Premia inherentna: jednostki lądowe otrzymują +4 do siły obronnej.
 • Premia za spuściznę: premia do wszelkiej produkcji (10%, +1% za każde 20 tur w tym ustroju)
 • Karty doktryn: 3 wojskowe, 3 gospodarcze, 1 dyplomatyczna, 1 dzika

Zwycięstwo naukowe: wierzenia

Podobnie jak w przypadku doktryn odblokowywanych dzięki kulturze, tak i wierzenia religijne pozwalają na przyspieszenie zwycięstwa naukowego. Duży przychód punktów wiary oraz nawracanie kolejnych miast może więc pełnić zaskakująco dużą rolę podczas wyścigu w kosmos - tym bardziej, że za wiarę można także rekrutować wielkich naukowców oraz inżynierów.

 • Iskra boża (wierzenie panteonu): +1 punkt wielkiego człowieka dzięki dzielnicom świątynnym (prorok), kampusom (naukowiec) i dzielnicom kulturalnym (pisarz);
 • Świątynia wat (wierzenie kultu): możliwość budowy watów (+3 do wiary, +2 do nauki);
 • Edukacja jezuicka (wierzenie wyznawców): możliwość kupowania za wiarę budowli w kampusach i dzielnicach kulturalnych;
 • Zarządzanie (wierzenie założyciela): każdy kampus i dzielnica biznesowa w mieście wyznającym tę religię zapewnia odpowiednio +1 do nauki lub +1 do złota;
54
Plany przeciwnika można pokrzyżować jedną atomówką

Zwycięstwo naukowe: triki i porady

1. Staraj się wyprzedzić przeciwników w rozwoju technologicznym. Szybszy dostęp do coraz bardziej zaawansowanych wynalazków przydaje się przez całą rozgrywkę, ostatecznie prowadząc także do badań wymaganych do osiągnięcia zwycięstwa naukowego. O tym, skąd brać punkty nauki, możesz przeczytać w rozdziale Technologia i nauka: jak zdobywać punkty nauki?.

2. Nie zaniedbuj pozostałych elementów rozgrywki. Co prawda przez większość rozgrywki punkty nauki powinny stanowić priorytet, ale kultura pozwala na odblokowywania przydatnych doktryn, wierzenia religijne dają różnorodne premie, zaś produkcja jest niezbędna do budowy elementów programu kosmicznego. Na sukces składa się więc wiele różnych elementów.

3. Wznoś dzielnice w odpowiednich miejscach. Zyski dzielnic można łatwo zmaksymalizować, na przykład umieszczając kampusy w okolicy gór oraz lasów deszczowych. Więcej o tym w rozdziałach poświęconych dzielnicom oraz powiększaniu przychodów.

4. Walcz o cuda świata związane z nauką. Wyrocznia, Wielka Biblioteka oraz Uniwersytet Oxfordzki dają gigantyczne premie do rozwoju technologicznego państwa, zaś Zagłębie Ruhry znacznie przyspiesza budowę kolejnych elementów programu kosmicznego.

5. Posiadaj dużo miast. Większa liczba miast oznacza większy przychód nauki, umożliwia także budowę kilku Portów kosmicznych, a przez to przyspiesza tempo montażu statków kosmicznych.

6. Wypowiadaj wojny państwom, które są bardziej zaawansowane. Jeśli jakaś cywilizacja znajduje się niebezpiecznie blisko zwycięstwa naukowego, spróbuj przejąć te z jej miast, które posiadają Port kosmiczny. W ten sposób uniemożliwisz przeciwnikowi wystrzelenie kolejnych elementów programu kosmicznego.

7. Nie wahaj się używać broni atomowej. Pociski nuklearne zrzucone na miasta obniżają ich obronę do zera, przez co można je zająć przy użyciu dowolnej jednostki bojowej. W przypadku zastosowania broni atomowej na obcym Porcie kosmicznym zostanie on uszkodzony, a jego odbudowa zajmie wrogowi kilkadziesiąt cennych tur.

8. Po wynalezieniu kluczowych technologii skup się na produkcji. Gdy wszystkie wynalazki dotyczące zwycięstwa naukowego zostaną już odkryte, nie ma sensu inwestować dalej w naukę - kluczowe będą natomiast punkty produkcji, służące do budowy statków kosmicznych.

Spis treści: Civilization 6 - poradnik i najlepsze porady

Zobacz także:

- Civilization 6 - zwycięstwo: dominacja

- Civilization 6 - zwycięstwo: religijne

- Civilization 6 - zwycięstwo: kulturowe

9. Zbuduj Porty kosmiczne w trzech miastach o najwyższym przychodzie produkcji. Dzięki temu będziesz w stanie skompletować trzy ostatnie elementy programu kosmicznego równoległe, oszczędzając mnóstwo czasu.

10. Zabezpiecz swoje Porty kosmiczne przed przeciwnikami. W każdym budynku tego typu ustaw co najmniej jeden oddział bojowy, w ten sposób nie pozwalając wrogom na splądrowanie tego pola. Przydatne bywają także jednostki obrony przeciwlotniczej (takie jak Wyrzutnie SAM), utrudniające zbombardowanie pól z powietrza.

11. Korzystaj z wielkich ludzi. Naukowcy oraz inżynierowie potrafią być nieocenioną pomocą w wyścigu po nowe technologie oraz podczas budowy statku, dlatego warto w nich inwestować.

Reklama

Powiązane materiały

Na stronie

Komentarze (0)

Komentarze zostały zamknięte.

Ukryj komentarze z niską oceną
Sortuj:
Wątki z odpowiedziami