Civilization 6 - interfejs: ikony, opcje, ekrany

Dla mapy głównej, miasta i jednostek.

Jak przystało na złożoną grę strategiczną, Civilization 6 oferuje graczom niezliczoną liczbę możliwości, opcji oraz statystyk ułatwiających prowadzenie rozgrywki. Korzysta się z nich za pomocą rozbudowanego interfejsu, który z racji swojego skomplikowania może sprawiać nieco trudności niektórym graczom. Właśnie dlatego stworzyliśmy ten rozdział.

Interfejs podstawowy

Interfejs główny jest użyteczny przez cały czas trwania gry i zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rozgrywki - za jego pomocą można dowiedzieć się wszystkiego o ogólnym stanie prowadzonej cywilizacji oraz statystykach jej dotyczących.

Na górnym pasku umieszczono dane związane z przychodami państwa oraz jego gospodarką, poszczególne przyciski pozwalają zaś na uzyskanie dodatkowych informacji i funkcji. W lewym dolnym rogu znajduje się zaś minimapa, otoczona szeregiem klawiszy - każdy z nich umożliwia wybór kilku opcji związanych ze sposobem wyświetlania mapy głównej. W prawym dolnym rogu położony jest natomiast przycisk kolejnego polecenia, dzięki któremu możliwe jest natychmiastowe przejście do następnej czynności wymagającej uwagi gracza.

11

Możesz także otworzyć obrazek w nowym oknie lub pobrać na dysk.

1. Podgląd postępów - w tym miejscu wyświetlane są postępy w badaniach nad kolejnymi technologiami (nauka) oraz ideami (kultura). W lewym dolnym rogu można znaleźć informacje o ilości tur niezbędnych do zakończenia badań a także warunkach wystąpienia eureki.

2. Panel cywilizacji - pozwala na poznanie szczegółowych informacji na temat cywilizacji. Dzieli się na kilka mniejszych części:

  • Drzewo technologii - po kliknięciu na tę ikonę pojawi się pełny spis wszystkich dostępnych technologii wraz z informacją na temat ich wzajemnej relacji (niektóre badania można przeprowadzić dopiero po zakończeniu innych). Przy każdej technologii znajduje się informacja dotycząca ilości tur potrzebnych do zakończenia badań przy obecnym przychodzie punktów nauki oraz warunkach wystąpienia eureki przyspieszającej cały proces. Na samym dole okna umieszczono oś czasu przedstawiającą kolejne epoki, wraz z orientacyjnym umiejscowieniem poszczególnych przywódców.
  • Drzewo idei - kulturowy odpowiednik drzewa technologii, przedstawiający kolejne idee otwierające dostęp do doktryn i ustrojów.
  • Ustrój - pozwala na ustalenie ustroju państwa oraz panujących w nim doktryn. Zarówno ustroje, jak i doktryny odblokowuje się wraz z rozwojem kultury (patrz: drzewko idei).
  • Religia - w tym oknie zawarto wszystkie informacje dotyczące istniejących panteonów oraz religii - zarówno własnych, jak i obcych. W dolnej części panelu zamieszczono listę wszystkich odkrytych miast oraz obowiązujących w nich premii religijnych (korzyści z premii czerpie tylko założyciel danej religii lub panteonu).
  • Wielcy ludzie - przegląd dostępnych w danym momencie wielkich ludzi wraz z informacją na temat gwarantowanych przez nich premii, postępach zatrudnienia oraz kosztach rekrutacji.
  • Wielkie dzieła - przegląd wszystkich wielkich dzieł posiadanych przez imperium. Poszczególne dzieła można przenosić między miastami, by uzyskać premie tematyczne lub uchronić cenne obiekty przed wpadnięciem w niepowołane ręce (np. w wyniku utraty miasta).

3. Przychody państwa - ilość punktów nauki, kultury, wiary, złota oraz turystyki generowanych przez całą cywilizację w czasie jednej tury. Po najechaniu na liczbę kursorem pojawia się lista czynników wpływających na obecny bilans. W przypadku punktów wiary oraz złota „duża” liczba symbolizuje aktualną liczbę zgromadzonych punktów, zaś „mała” określa przychód w czasie jednej tury.

4. Szlaki handlowe - cyfra po lewej dotyczy liczby aktywnych szlaków handlowych, ta po prawej określa zaś ich maksymalną ilość. Limit szlaków handlowych można zwiększyć wznosząc dzielnice biznesowe oraz portowe w miastach, jak również wybierając ustrój Republika Kupiecka.

5. Emisariusze - liczba posiadanych w danym momencie emisariuszy, których można wysłać do miast-państw w celu uzyskania cennych premii. Zapełniające się koło dookoła ikony emisariusza oznacza czas potrzebny do uzyskania kolejnego z nich. Po najechaniu na symbol kursorem można uzyskać więcej informacji.

6. Zasoby strategiczne - liczba obecnie posiadanych zasobów strategicznych, pozwalających na rekrutację najsilniejszych oddziałów. Z czasem lista staje się coraz dłuższa, ponieważ odkrywane są kolejne zasoby (np. uran pojawia się na mapie dopiero po wynalezieniu technologii Rozszczepienie jądra atomu). Eksploatowanie jednego źródła zasobu pozwala na rekrutowanie wojsk w przypisanych do nich dzielnicach (np. lotniskowców w dzielnicy portowej), większa jego ilość umożliwia zaś rekrutację w dowolnym mieście.

7. Przegląd raportów - w tym miejscu zawarto kompleksowy zbiór danych liczbowych dotyczących imperium, włącznie z jego przychodami, zasobami oraz statusami poszczególnych miast. Zakładka ta ma charakter informacyjny, nie da się w niej podejmować żadnych decyzji.

8. Civilopedia i menu główne - pod ikoną znaku zapytania kryje się Civilopedia, zawierającą wszystkie informacje na temat gry, zaś na prawo od niej umieszczono menu główne pozwalające na zapisanie i wczytanie stanu rozgrywki, konfigurację ustawień oraz wyjście z gry.

9. Panel przywódców - pozwala na nawiązanie stosunków dyplomatycznych z innymi cywilizacjami. Ten sam efekt można uzyskać także klikając na dowolnym mieście należącym do obcego przywódcy. W samym oknie dyplomacji można między innymi: wypowiadać wojny, zawierać umowy handlowe i deklaracje przyjaźni oraz poznawać plotki na temat oponentów.

10. Panel informacji globalnych - w tym miejscu można przeglądać dodatkowe dane. Okno zostało podzielone na kilka mniejszych kategorii:

  • Rankingi światowe - pozwalają na określenie pozycji imperium względem pozostałych cywilizacji. Zawarto tu informacje dotyczące postępów wszystkich graczy na drodze do zwycięstwa, jak również punktację każdej z cywilizacji.
  • Miasta-państwa - lista neutralnych miast wraz z liczbą wysłanych do nich emisariuszy oraz oferowanymi premiami. To właśnie w tym miejscu można wysyłać emisariuszy na misje. Po kliknięciu na dane miasto pojawi się rozszerzony raport na jego temat.
  • Wywiad - lista posiadanych szpiegów oraz ich aktualnych poczynań. Klikając na przycisk „aktywność miasta” w tym samym panelu można także uzyskać informację na temat dzielnic wzniesionych w napotkanych dotychczas miastach.
  • Szlaki handlowe - podsumowanie informacji na temat szlaków handlowych oraz czerpanych z nich korzyści.

11. Filtry mapy - zestaw filtrów pozwalających na wygodne podświetlenie różnych informacji bezpośrednio na mapie świata. Dostępne filtry to kolejno: religia, kontynenty, atrakcyjność, osadnicy, rząd, polityka oraz turystyka.

12. Ustawienia mapy - w tym panelu określa się, jakie dane dotyczące terenu będą wyświetlane na mapie świata. Z reguły warto włączyć wszystkie z nich, bo znacznie ułatwiają grę. Kolejno są to: siatka z heksami, ikony zasobów oraz ikony dochodu.

13. Znaczniki na mapie - opcja umożliwiająca nakładanie własnych znaczników na mapie. Nie mają one żadnego znaczenia dla mechaniki gry, a jedynie pozwalają na oznaczanie konkretnych obiektów.

14. Przycisk kolejnego polecenia - powoduje przejście do następnego elementu gry wymagającego uwagi gracza. Jeśli wszystkie dostępne opcje zostały już wykorzystane, natychmiast kończy aktualną turę.

Interfejs miasta

Interfejs miasta służy do zarządzania miastem oraz gromadzenia informacji na jego temat. Aby uruchomić ten panel, wystarczy kliknąć na dowolną z własnych osad. Przy jego pomocy można nie tylko wznosić kolejne budowle czy rekrutować jednostki, ale także dokonywać ich zakupu (za punkty wiary lub złoto), jak również zajmować kolejne pola na mapie oraz zarządzać mieszkańcami miasta.

12

Możesz także otworzyć obrazek w nowym oknie lub pobrać na dysk.

1. Szczegóły miasta - po kliknięciu na ten przycisk otwierany jest szczegółowy raport dotyczący wybranej osady (10).

2. Kupno pola - pozwala na zakup dowolnego niezajętego pola znajdującego się nie dalej niż 3 pola od miasta. Pola zdobywa się także w sposób „naturalny”, wraz z punktami kultury - wtedy nie trzeba za nie płacić.

3. Zarządzanie obywatelami - panel umożliwiający ręczne przydzielenie mieszkańców do pól znajdujących się w odległości nie większej niż 3 pola od samego miasta (11).

4. Kupno przedmiotów za złoto - pozwala na natychmiastowy zakup budynku lub jednostki za złoto. Jednostki (np. osadnicy) co prawda pojawiają się od razu, ale nie posiadają punktów akcji, więc nie mogą podejmować żadnych czynności. Nie da się kupować dzielnic, cudów świata ani części statku kosmicznego, ale można kupować budynki wewnątrz samych dzielnic.

5. Kupno przedmiotów za wiarę - umożliwia zakup pomnika, spichlerza oraz kanalizacji, jak również wynajęcie naturalistów za punkty wiary. Jeśli w mieście znajduje się dzielnica świątynna, w tej zakładce da się także wynająć misjonarzy oraz apostołów. W pewnych szczególnych okolicznościach możliwe staje się też zakupienie innych jednostek i budynków.

6. Zmiana produkcji - służy do wznoszenia budynków oraz dzielnic, a także rekrutacji jednostek przy pomocy standardowych punktów produkcji.

7. Obywatele - spis wszystkich informacji dotyczących mieszkańców miasta, aktywnych udogodnień oraz obszarów mieszkalnych. Panel ma charakter informacyjny i nie można podejmować w nim żadnych decyzji.

8. Budynki - lista wzniesionych w mieście dzielnic, budynków, cudów świata oraz punktów handlowych wraz ze związanymi z nimi przychodami. Panel ma charakter informacyjny i nie można podejmować w nim żadnych decyzji.

9. Religia - religie i panteony funkcjonujące w mieście, wraz ze związanymi z nimi premiami. Panel ma charakter informacyjny i nie można podejmować w nim żadnych decyzji.

10. Panel szczegółów miasta - uruchamia się po kliknięciu na przycisk szczegółów miasta (1). Wyświetlane tu są dodatkowe informacje dotyczące osady.

11. Przydział mieszkańców - umożliwia ręczne ustalenie, na których polach otaczających miasto będą pracowali jego mieszkańcy.

12. Domyślny nacisk gospodarczy - na tym pasku można ustalić, jaki przychód będzie priorytetem w mieście (klikając na symbol punktów kultury, żywności, produkcji, nauki, wiary lub złota). Wybranie danej opcji automatycznie przemieści mieszkańców miasta w taki sposób, aby zyski danej kategorii były optymalne (oczywiście kosztem wszystkich pozostałych).

Spis treści: Civilization 6 - poradnik i najlepsze porady

Zobacz: Civilization 6 - początek, założenie miasta i pierwsze decyzje

Interfejs jednostek

Po kliknięciu na jednostkę - czy to wojskową, czy cywilną - w prawym dolnym rogu pojawi się specjalny panel, który pozwoli na wydanie jej poleceń. Niektóre z oddziałów dysponują typowymi tylko dla siebie cechami (np. budowniczowie mogą wznosić ulepszenia, osadnicy zakładać osady, a kapłani nawracać miasta), ale spora część opcji jest stała. Przedstawiono je poniżej.

13

Możesz także otworzyć obrazek w nowym oknie lub pobrać na dysk.

1. Opcje dodatkowe - po kliknięciu pozwala na zlikwidowanie wybranej jednostki lub uruchomienie automatycznej eksploracji.

2. Atak dystansowy - opcja dostępna wyłącznie dla jednostek strzelających. Umożliwia zadanie obrażeń dystansowych, które nie powodują kontrataku.

3. Szyk eskortowy - łączy oddział wojskowy z pomocniczym lub cywilnym - np. włóczników z taranem lub czołgi z budowniczymi. W ten sposób jednostki nie biorące udziału w walce mogą być chronione przed wrogiem. Raz połączone oddziały można następnie rozdzielić.

4. Stworzenie formacji - opcja pojawiająca się dopiero po wynalezieniu nacjonalizmu w epoce przemysłowej. Pozwala na łączenie dwóch oddziałów wojskowych tego samego typu w jedną, silniejszą jednostkę. Raz połączonych oddziałów nie da się rozdzielić.

5. Nazwanie jednostki - umożliwia nadanie nazwy oddziałowi.

6. Ulepszenie - natychmiast awansuje wybrany oddział militarny do jednostki tego samego typu, ale z nowocześniejszej epoki. W momencie ulepszenia jednostka traci wszystkie punkty akcji.

Ulepszenie wiąże się z pewnym wydatkiem złota - tym większym, im większa jest różnica między epokami (np. awansowanie pikinierów do dużo nowocześniejszej sekcji ppanc jest znacznie droższe niż awansowanie hoplitów do niewiele nowszych pikinierów).

7. Ruch - służy do przemieszczania jednostek.

8. Fortyfikacja - kończy pozostałe akcje wybranej jednostki wojskowej i daje jej premię do obrony w walce.

9. Pominięcie tury - skutkuje zignorowaniem pozostałych punktów akcji jednostki.

Reklama

Powiązane materiały

Na stronie

Komentarze (0)

Ukryj komentarze z niską oceną
Sortuj:
Wątki z odpowiedziami