Deus Ex GO - Rozdział 7: Novak's Escape

Eliminacja Novaka.

Nadszedł czas ostatecznego rozprawienia się z Novakiem. Dopadnij go nim wsiądzie do pociągu i zdoła uciec.

Level 47: Eliminate the Target / Poziom 47

W tej misji po raz pierwszy pojawiają się wyrzutnie moździerzy. Miejsce lądowania moździerza oznaczone jest czerwoną kropką. Pilnuj by nie być w tym czasie w tym samym miejscu, w którym wyląduje lecący pocisk, bo inaczej zginiesz.

Pójdź w lewo a następnie w górę. Wykonaj trzy ruchy w lewo i dwa w górę. Skręć w prawo i w górę. Odczekaj aż moździerz wybuchnie i pójdź w dół oraz dwukrotnie w lewo. Podniosłeś kamuflaż.

Wykonaj ruch w prawo. Włącz kamuflaż a potem zrób dwa kroki w prawo i jeden w lewo. Pójdź w górę i po chwili w dół. Teraz skieruj się w prawo, wykonując ostatnie ruchy w górę i w prawo.

deusexgo47

Na skróty: lewo, góra, lewo, lewo, lewo, góra, góra, prawo, góra, dół, lewo, lewo, prawo, kamuflaż, prawo, prawo, lewo, góra, dół, prawo, góra, góra, góra, prawo.

Level 48 Secondary Target / Poziom 48

Wyrusz w górą by po chwili wykonać potrójny ruch w prawo. Zrób krok w lewo, potem w prawo, jeszcze raz w lewo i później w prawo. Włam się do terminala hakując wyrzutnię moździerzy.

Pójdź w lewo a potem dwukrotnie w górę. Skręć w prawo, w lewo, i dwa kroki w prawo. Znów wykonaj dwa kroki w lewo i dwa w prawo. Następnie wykonaj dwa ruchy w górę i ostatni w prawo.

deusexgo48

Na skróty: góra, prawo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, hakowanie wyrzutni moździerzy, lewo, góra, góra, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, góra, góra, prawo.

Level 49: Surrounded / Poziom 49

Pójdź w prawo a potem w górę, po chwili w dół i jeszcze raz w górę. Skręć w prawo i dokonaj nieudanego hakowania wyrzutni moździerzy. Ponów hakowanie tym razem pułapki tej pierwszej od dołu.

Pójdź w prawo a potem w górę. Wykonaj trzy ruchy w prawo, następnie dokonaj włamania do terminala i wyłącz pułapkę pierwszą od góry. Pójdź w lewo a potem dwukrotnie w górę i skręć w prawo.

deusexgo49

Na skróty: prawo, góra, dół, góra, prawo, hakowanie wyrzutni moździerzy, hakowanie pułapki pierwszej od dołu, prawo, góra, prawo, prawo, prawo, hakowanie pułapki pierwszej od góry, lewo, góra, góra, prawo.

Level 50: Time and Places / Poziom 50

Pójdź w górę a potem wykonaj trzy kroki w prawo dochodząc do terminala. Shakuj pułapkę pierwszą od lewej strony. Idź w górę a potem w dół. Ponownie dokonaj hakowania tym razem wyrzutni moździerzy.

Wykonaj dwa ruchy w lewo, potem w dół i w górę, następnie dwa kroki w prawo. Kolejny raz włamujesz się do komputera - dezaktywuj pułapkę pierwszą od prawej strony. Zrób dwa kroki w lewo i dwa w dół. Shakuj wyrzutnię moździerzy.

Wykonaj dwa ruchy w górę i dwa w dół. Tym razem dezaktywuj pierwszą od lewej pułapkę. Idź dwa razy w górę, raz w prawo, ponownie w górę i trzy ruchy w prawo.

deusexgo50

Na skróty: góra, prawo, prawo, prawo, hakowanie pułapki pierwszej od lewej, góra, dół, hakowanie wyrzutni moździerzy, lewo, lewo, dół, góra, prawo, prawo, hakowanie pułapki pierwszej od prawej, lewo, lewo, dół, dół, hakowanie wyrzutni moździerzy, góra, góra, dół, dół, hakowanie pułapki pierwszej od lewej, góra, góra, prawo, góra, prawo, prawo, prawo.

Level 51: Shoot to Kill / Poziom 51

Pierwszy ruch wykonaj w górę, potem idź w prawo, w dół i dwa kroki w prawo. Strzel z broni do żołnierza stojącego tuż nad tobą (pierwszy od dołu). Wykonaj dwa ruchy w lewo i jeden w górę.

Dwukrotnie skocz w prawo i raz w górę. Strzel do środkowego robo-pająka, a potem pójdź w lewo i jeden krok w górę. Dokonaj dezaktywacji pułapki prowadząc linię góra-lewo-dół.

Pójdź w dół a potem zrób dwa kroki w lewo, kolejny w prawo i jeszcze raz dwukrotnie w lewo. Skieruj się w górę lewo po skosie. Strzel do wielkiego kroczącego robota.

Pójdź w dół a potem w górę (pionowo). Skręć w prawo niszcząc robota, a potem ponownie w górę. Rozwal następnego robota idąc w prawo, potem skieruj się w górę a ostatnie dwa ruchy wykonaj w prawo.

deusexgo51

Na skróty: góra, prawo, dół, prawo, prawo, strzel do żołnierza pierwszego od dołu, lewo, lewo, góra, prawo, prawo, góra, strzel do środkowego robo-pająka, lewo, góra, hakowanie pułapki, dół, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, góra lewy skos, strzel do wielkiego robota kroczącego, dół, góra, prawo, góra, prawo, góra, prawo, prawo.

Level 52: Automated Patrol / Poziom 52

Skieruj się w prawo a potem zrób dwa kroki w górę. Włamując się do terminala dezaktywuj pierwszą od lewej pułapkę. Wykonaj ruch w dół, potem w górę, znów w dół i jeszcze raz w górę ponownie włączając terminal. Tym razem przełącz środkową pułapkę.

Pójdź w dół, w górę, ponownie w dół i jeszcze raz w górę. Wyłącz pułapkę pierwszą od lewej. Zrób krok w dół i drugi również w dół-prawo po skosie. Jeszcze jeden ruch w dół i jeden w prawo.

Zdalnie przejmij terminal drugi od prawej wyłączając środkową pułapkę. Zrób krok w prawo, w lewo, ponownie w prawo, jeszcze raz w lewo i w prawo. Wykonaj ruch w górę, potem w dół, jeszcze raz w górę, w dół oraz dwukrotnie w górę.

Skręć w lewo i strzel do wielkiego kroczącego robota. Pójdź dwukrotnie w prawo i zrób dwa kroki w dół.

deusexgo52

Na skróty: prawo, góra, góra, hakowanie pułapki pierwszej od lewej, dół, góra, dół, góra, hakowanie środkowej pułapki, dół, góra, dół, góra, hakowanie pułapki pierwszej od lewej, dół, dół prawo skos, dół, prawo, zdalne hakowanie prawego terminala - wyłącz środkową pułapkę, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, dół, góra, dół, góra, góra, lewo, strzel do wielkiego robota kroczącego, prawo, prawo, dół, dół.

Level 53: Stand Off / Poziom 53

Zrób dwa kroki w prawo. Włam się do terminala hakując dolną pułapkę. Linię poprowadź skrajnie po prawej stronie mapy. Skręć w lewo i zrób dwa kroki w górę. Idź w prawo, w lewo, w prawo i ponownie w lewo.

Pójdź dwukrotnie w dół i na prawo. Włącz kamuflaż i zaatakuj robota po prawej stronie. Skieruj się w górę pokonując kolejnego przeciwnika. Skieruj się w górę i w prawo. Włączając terminal shakuj górną pułapkę.

Wykonaj ruch w lewo, kolejne dwa w dół, dwa w lewo i jeden w prawo. Włam się do terminala i shakuj dolną pułapkę.

Pójdź w lewo, zrób dwa kroki w górę, następnie w prawo, lewo, prawo i w górę. Na koniec wykonaj dwa ruchy w prawo.

deusexgo53

Na skróty: prawo, prawo, hakowanie dolnej pułapki, lewo, góra, góra, prawo, lewo, prawo, lewo, dół, dół, prawo, kamuflaż, prawo, góra, góra, prawo, hakowanie górnej pułapki, lewo, dół, dół, lewo, lewo, prawo, hakowanie dolnej pułapki, lewo, góra, góra, prawo, lewo, prawo, góra, prawo, prawo.

Powrót do spisu treści: Deus Ex GO - poradnik i opis przejścia

Level 54: Choice and Consequences / Poziom 54

Idź w górę i skręć w lewo dochodząc do terminala. Shakuj górną wieżyczkę strzelniczą. Wykonaj dwa ruchy w prawo i trzy w górę. Następnie zrób ruch w dół, w górę i w lewo zabijając strażnika. Potem krok w dół.

Skręć w prawo i skieruj się w górę. Wykonaj następujące ruchy: dół, góra, dół, góra. Teraz trzy kroki w dół i dwa w lewo do terminala. Dezaktywują dolną wieżyczkę strzelniczą.

Pójdź w górę i w lewo. Wykonaj ruch w dół i w górę po skosie w lewo. Z tego miejsca użyj umiejętności zdalnego hakowania terminala by wyłączyć pułapkę pierwszą od prawej (w górnym rzędzie).

Zrób ruch w lewo, w górę i shakuj pułapkę pierwszą od lewej strony. Następnie pójdź trzykrotnie w prawo, w górę i raz w lewo. Zastrzel Novaka, następnie zrób dwa kroki w lewo i jeden w górę.

Uwaga: nie musisz zabijać Novaka. Zamiast wykonywać strzał, zrób dwa kroki w lewo, włącz kamuflaż, ponownie pójdź w lewo i w górę, obezwładniając przestępcę.

deusexgo54

Na skróty, pierwsze zakończenie - ze śmiercią Novaka: góra, lewo, hakowanie górnej wieżyczki strzelniczej, prawo, prawo, góra, góra, góra, dół, góra, lewo, dół, prawo, góra, dół, góra, dół, góra, dół, dół, dół, lewo, lewo, hakowanie dolnej wieżyczki strzelniczej, góra, lewo, dół, góra lewo skos, zdalne hakowanie terminala i wyłączenie pułapki pierwszej od prawej w górnym rzędzie, lewo, góra, hakowanie pułapki pierwszej od lewej, prawo, prawo, prawo, góra, lewo, strzel do Novaka, lewo, lewo, góra.

Na skróty, drugie zakończenie - bez zabijania Novaka: góra, lewo, hakowanie górnej wieżyczki strzelniczej, prawo, prawo, góra, góra, góra, dół, góra, lewo, dół, prawo, góra, dół, góra, dół, góra, dół, dół, dół, lewo, lewo, hakowanie dolnej wieżyczki strzelniczej, góra, lewo, dół, góra lewo skos, zdalne hakowanie terminala i wyłączenie pułapki pierwszej od prawej w górnym rzędzie, lewo, góra, hakowanie pułapki pierwszej od lewej, prawo, prawo, prawo, góra, lewo, lewo, kamuflaż, lewo, góra.

Reklama

Powiązane materiały

Szachy podbijają Twitcha

Klasyczna gra cieszy się dużą popularnością.

Twórcy Among Us podają powody przedłużających się aktualizacji

Przyczyną, między innymi, olbrzymi sukces produkcji.

Na stronie

Komentarze (0)

Komentarze zostały zamknięte.

Ukryj komentarze z niską oceną
Sortuj:
Wątki z odpowiedziami