Deus Ex GO - Rozdział 6: Secret Lab

Tajne laboratorium i pościg za Novakiem.

Śmierć Novaka w pierwszym rozdziale okazuje się pozorowaną zagrywką. Ten chcąc sprzedać rządowe wynalazki na czarnym rynku, zaczął się ukrywać w swoim kompleksie biurowo-laboratoryjnym gdy zdał sobie sprawę, że ściga go Adam Jensen.

Level 39: Keep Moving / Poziom 39

Skieruj Adama w prawą stronę robiąc trzy kroki w tym kierunku. Włam się do terminala, hakując go i unieszkodliwiając pułapkę pierwszą od dołu. Zrób krok w lewo a potem w dół. Idź w górę i ponownie w prawo. Tam ponownie shakuj pułapkę pierwszą od dołu.

Wykonaj ruch w lewą stronę, włącz kamuflaż, zrób dwa kroki w górę, jeden w dół. Potem na prawo po skosie w górę, w dół i jeszcze raz w to samo miejsce po skosie w górę. Shakuj komputer unieszkodliwiając pierwszą od góry pułapkę.

Idź w dół, potem w górę (lewą odnogą) i jeszcze jeden krok w górę, a potem skręć w lewo. Zrób dwa ruchy w prawo i dwa kolejne w górę (w prawą odnogę) by podnieść kamuflaż. Wykonaj dwa ruchy w dół i jeden w lewo.

Ponownie zrób dwa kroki w dół i jeden w prawo w górę po skosie. Shakuj pułapkę pierwszą od góry. Wykonaj ruch w dół i natychmiast ruch w górę. Jeszcze raz dokonaj włamania do terminala ponownie wyłączając tę samą pułapkę (pierwsza od góry).

Idź w dół i wykonaj dwa ruchy w górę, potem jeszcze jeden w lewo. Następnie wykonaj dwa kroki w prawo i jeden w górę (lewa odnoga). Włącz kamuflaż i zrób dwa ruchy do góry, pokonując napastnika. Ostatni krok zrób w prawo.

deusexgo39

Na skróty: prawo, prawo, prawo, hakowanie pułapki pierwsze od lewej, lewo, dół, góra, prawo, hakowanie pułapki pierwszej od dołu, lewo, kamuflaż, dół, góra, góra, dół, prawo-góra skos, dół, prawo-góra, skos, hakowanie pułapki drugiej od dołu, góra lewo skos, góra lewo skos, lewo, prawo, prawo, góra-prawo skos, góra-prawo skos, dół, dół, lewo, dół, dół, prawo-góra skos, hakowanie pułapki drugiej od dołu, dół, góra-prawo skos, hakowanie pułapki drugiej od dołu, dół, góra lewo skos, góra lewo skos, lewo, prawo, prawo, góra lewo skos, kamuflaż, góra, góra, prawo.

Level 40: Turn of Events / Poziom 40

Idź w górę i w prawo, by po chwili zrobić krok w dół. Shakuj pułapkę pierwszą od lewej strony. Wykonaj ruch w górę a następnie w prawo i kolejny krok zrób w dół. Zaatakuj robota z prawej strony a potem wykonaj ruch w lewą stronę i w górę.

Maszeruj w lewo i w dół. Włam się do terminala przejmując kontrolę nad pułapką pierwszą od prawej. Idź w górę i ponownie w dół. Tym razem przełącz pułapkę pierwszą od lewej.

Skieruj się w górę a potem w prawo i w dół. Jeszcze jeden krok w prawą stronę a kolejny w dół do terminala. Shakuj środkową pułapkę.

Ostatni etap przed tobą. Pójdź w górę, w lewo, ponownie w górę, a następnie dwa kroki w prawo, jeden w dół i w prawo.

deusexgo40

Na skróty: góra, prawo, dół, hakowanie pułapki pierwszej od lewej, góra, prawo, dół, prawo, lewo, góra, lewo, dół, hakowanie pułapki pierwszej od prawej, góra, dół, hakowanie pułapki pierwszej od lewej, góra, prawo, dół, prawo, dół, hakowanie pułapki środkowej, góra, lewo, góra, prawo, prawo, dół, prawo.

Level 41: Follow the Leader / Poziom 41

Idź w prawo a potem w dół. Wyłącz pułapkę a potem pójdź w górę i w dół, i jeszcze raz w górę i w dół. Ponownie shakuj pułapkę. Maszeruj w górę, w prawo i jeszcze raz w górę by skończyć misję.

deusexgo41

Na skróty: prawo, dół, hakowanie pułapki, góra, dół, góra, dół, hakowanie pułapki, góra, prawo, góra.

Level 42: Spin Control / Poziom 42

Skieruj się w prawo robiąc trzy kroki. Włam się do terminala hakując pułapkę pierwszą od prawej strony. Zrób krok w lewo i w prawo. Tym razem deaktywuj pułapkę pierwszą od góry. Idź w lewo, w górę i jeszcze raz w górę w lewo po skosie. Kolejny ruch w górę i w lewą stronę.

Idź w prawo i w dół po skosie, kolejny ruch w górę a następnie w dół po skosie. Jeszcze dwa korki w dół i jeden w prawo. Włam się do terminala wyłączając pułapkę z prawej strony.

Wykonaj dwa ruchy w lewo, jeden w górę i następny w lewo. Dwa kolejne w prawo i uruchom kamuflaż. Zrób krok w górę i w prawo.

Wykonaj ruch w lewo i w górę, następnie idź dwukrotnie w górę i krok w lewo by podnieść kamuflaż. Idź w prawo i w dół (w prawo po skosie) robiąc jeszcze dwa ruchy. Ostatni wykonaj w prawo wchodząc do terminala. Shakuj pułapkę pierwszą od prawej strony.

Idź w lewo robiąc dwa ruchy, oraz raz w górę i w prawo. Włącz kamuflaż, pójdź w górę i w prawo.

deusexgo42

Na skróty: prawo, prawo, prawo, hakowanie pułapki z prawej strony, lewo, prawo, hakowanie górnej pułapki, lewo, góra, góra lewo skos, góra, lewo, prawo, dół prawy skos, góra, dół prawy skos, dół, dół, prawo, hakowanie pułapki z prawej strony, lewo, lewo, góra, lewo, prawo, prawo, kamuflaż, góra, prawo.

Level 43: Behind His Back / Poziom 43

Zrób krok w prawo i w górę. Następnie dwa w lewo i jeden w prawo oraz dwa w górę. Wykonaj ruch w prawo do terminala hakując pierwszą pułapkę od góry. Zrób dwa kroki w lewo zabijając żołnierza oraz dwa kroki w dół.

Przejmując terminal, dezaktywuj pułapkę pierwszą od dołu. Idź w prawo i zrób dwa kroki w górę oraz ostatni w prawo. W komputerze przełącz środkową pułapkę.

Następnie zrób cztery kroki w dół oraz jeden w prawo by skończyć poziom.

deusexgo43

Na skróty: prawo, góra, lewo, lewo, prawo, góra, góra, prawo, hakowanie pułapki pierwszej od góry, lewo, lewo, dół, dół, hakowanie pułapki pierwszej od dołu, prawo, góra, góra, prawo, hakowanie środkowej pułapki, dół, dół, dół, dół, prawo.

Level 44: Hunt Down / Poziom 44

Rozpoczynając misję pójdź w prawo a potem w górę. Zrób jeden krok w prawo a następnie trzy w lewo. Kolejne dwa ruchy wykonaj w górę by podnieść kamuflaż.

Zrób dwa kroki w dół i shakuj pułapkę. Wykonaj ruch w górę i w dół, a następnie aż trzy kroki w prawą stronę. Ponownie idź w górę robiąc jeden krok i uruchom kamuflaż. Następnie zrób krok w górę i dwa w prawą stronę.

deusexgo44

Na skróty: prawo, góra, prawo, lewo, lewo, lewo, góra, góra, dół, dół, hakowanie pułapki, góra, dół, prawo, prawo, prawo, góra, kamuflaż, góra, prawo, prawo.

Level 45: Not on my Watch / Poziom 45

Zrób krok w górę a następnie w prawo. Odwróć się robiąc krok w lewą stronę i dwa w górę. Następnie wykonaj ruch w lewą stronę dochodząc do terminala. Przejmij kontrolę nad wieżyczką.

Idź w dół, następnie w górę i ponownie w dół robiąc dwa kroki. Wykonaj dwukrotny ruch w prawo i podwójny w dół. Wchodząc do terminala shakuj pułapkę drugą od lewej strony.

Wykonaj dwa kroki w górę, kolejny w lewo i następne dwa górę. Jeszcze jeden krok w lewo aż shakujesz terminal. Wyłącz pułapkę pierwszą od lewej.

Idź w prawo, w górę i zrób dwa kroki w prawo podnosząc przedmiot. Wykonaj dwa ruchy w lewo, trzy w dół a także dwa w prawo. Zrób jeden krok w dół. Zdalne shakuj dolny terminal, przełączając pułapkę pierwszą od prawej. Wykonaj dwa ruchy w górę.

deusexgo45

Na skróty: góra, prawo, lewo, góra, góra, lewo, hakowanie działka, dół, góra, dół, dół, prawo, prawo, dół, dół, hakowanie pułapki drugiej od lewej, góra, góra, lewo, góra, góra, lewo, hakowanie pułapki pierwszej od lewej, prawo, góra, prawo, prawo, lewo, lewo, dół, dół, dół, prawo, prawo, dół, zdalne hakowanie dolnego terminala i pułapki pierwszej od prawej, góra, góra.

Powrót do spisu treści: Deus Ex GO - poradnik i opis przejścia

Następnie: Deus Ex GO - Rozdział 7: Novak's Escape

Level 46: Take Chances / Poziom 46

Na początek musisz wykonać kilka ruchów prawo-lewo by wyprowadzić w pole strażnika. Także zrób ruch w prawo, lewo, prawo, lewo a następnie trzy kroki w prawo. Pójdź w dół i w lewo a następnie shakuj pułapkę z prawej strony.

Idź w prawo i zrób trzy ruchy w górę, w ostatnim niszcząc robota. Następnie wykonaj trzy ruchy w dół. Zrób krok w lewo, potem w prawo i w górę.

Następnie wykonaj dwa ruchy w górę po skosie w lewo. Kolejny ruch wykonaj w lewo rozwalając robota. Potem idź w górę i w prawo pokonując kolejnego robota. Następnie rusz się w dół. Dokonaj zdalnego hakowania terminala, wyłączając pułapkę z lewej strony.

Pobiegnij w górę a potem w dół, potem w górę, ponownie dół i jeszcze raz w górę. Idź w lewo i w dół. Następnie skieruj się w prawo, w dół i w górę by zgubić strażnika. Pójdź w lewo, potem w dół zabijając terrorystę, ponownie w lewo i w górę.

deusexgo46

Na skróty: prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo, dół, lewo, hakowanie pułapki z prawej strony, prawo, góra, góra, góra, dół, dół, dół, lewo, prawo, góra, góra lewo skos, góra, lewo, góra, prawo, dół, hakowanie terminala i wyłączenie pułapki z lewej strony, góra, dół, góra, dół, góra, lewo, dół, prawo, dół, góra, lewo, dół, lewo, góra.

Reklama

Powiązane materiały

Szachy podbijają Twitcha

Klasyczna gra cieszy się dużą popularnością.

Twórcy Among Us podają powody przedłużających się aktualizacji

Przyczyną, między innymi, olbrzymi sukces produkcji.

Na stronie

Komentarze (0)

Komentarze zostały zamknięte.

Ukryj komentarze z niską oceną
Sortuj:
Wątki z odpowiedziami