Deus Ex GO - Rozdział 5: Ironflank Bunker

Przejście do tajnego laboratorium.

Sytuacja w siedzibie Ironflank się komplikuje. Adam odkrywa, że nie wszystko to co do tej pory byliśmy świadkiem jest tym na co wygląda. Czuje się wodzony za nos. Prowadzi śledztwo odnajdując przejście do tajnego laboratorium.

Level 31: Caught Unaware / Poziom 31

Idź na górę i skręć w lewo. Shakuj pułapkę z lewej strony. Zrób krok w górę by podnieść kamuflaż, potem krok w dół. Włącz kamuflaż. Pójdź w lewo i potem w dół.

Następnie wykonaj trzy kroki w górę i dwa w dół (w prawą odnogę). Zrób krok w prawo by dojść do komputera a następnie dezaktywuj pułapkę z prawej strony. Zrób krok w lewo i ponownie w prawo.

Jeszcze raz wejdź do terminala. Wyłącz pułapkę u samej góry, umiejscowioną tuż przy finiszu misji. Zrób krok w lewo, cztery w górę i ostatni w prawo.

deusexgo31

Na skróty: góra, lewo, hakowanie, góra, dół, kamuflaż, lewo, dół, góra, góra, góra, dół, dół, dół, prawo, hakowanie, lewo, prawo, hakowanie, lewo, góra, góra, góra, góra, prawo.

Level 32: Work Around / Poziom 32

Idź w górę, potem w lewo. Dokonaj hakowania w terminalu, przejmując wieżyczkę u samej góry. Ponownie hakuj przejmując wieżyczkę z prawej strony. Zrób krok w prawo a potem w górę.

Skieruj się w prawo robiąc dwa kroki i zgarniając kamuflaż. Zawróć robiąc dwa kroki w lewo, jeden w dół i kolejny w lewo dochodząc do terminala. Shakuj po raz drugi wieżyczkę u góry planszy.

Pójdź w prawo a potem w górę. Teraz po skosie w górę na lewo. Użyj kamuflażu i zniszcz robota z lewej strony. Pójdź w dół robiąc dwa kroki i kolejny w lewo. Przejmij wieżyczkę z lewej strony.

Twoje ostatnie kroki skieruj w prawo, dwukrotnie w górę, w prawo i w górę.

deusexgo32

Na skróty: góra, lewo, hakowanie, hakowanie, prawo, góra, prawo, prawo, lewo, lewo, dół, lewo, hakowanie, prawo, góra, góra-lewo, kamuflaż, lewo, dół, dół, lewo, hakowanie, prawo, góra, góra, prawo, góra.

Level 33: Complications / Poziom 33

Skieruj agenta w prawo, zrób krok w górę i dwa w prawo i ostatni w dół. Dojdziesz do terminala. Shakuj pułapkę pierwszą od lewej. Ale w taki sposób by poprowadzić linię prawą stroną mapy.

Zrób krok w górę i dwa w lewo. Potem kolejne dwa kroki w górę i trzy w prawo rozwalając robota. Teraz pójdź w dół niszcząc następnego robota.

Idź w lewo i dwa kroki w dół dochodząc do terminala. Dokonaj włamania do pułapki z prawej strony - pierwszej od dołu mapy. Zrób krok w górę, dwa w prawo, jeden do dołu i ostatni krok w prawo.

deusexgo33

Na skróty: prawo, góra, prawo, prawo, dół, hakowanie pułapki pierwszej od lewej strony, góra, lewo, lewo, góra, góra, prawo, prawo, prawo, dół, lewo, dół, dół, hakowanie pierwszej od dołu, góra, prawo, prawo, dół, prawo.

Level 34: Red Alert / Poziom 34

Zrób krok w prawo i natychmiast kolejny krok w lewo. Ponownie w prawo i shakuj terminal wyłączając pułapkę pierwszą od dołu. Wykonaj dwa ruchy w dół.

Następnie zrób trzy kroki w prawą stronę. Teraz pójdź do góry w prawo po skosie by uruchomić następny komputer. Przejmij sterowanie nad działkiem wartowniczym.

Wykonaj ruch w dół i dwa w lewo. Kolejny to ruch w górę nieco w prawo po skosie. Dwukrotnie idź w lewo i ostatecznie wykonaj ruch w górę by włączyć terminal.

Włam się do pułapki pierwszej od prawej. Teraz zrób ruch w dół, a po chwili w górę. Ponownie włam się do pułapki pierwszej od dołu.

Zrób ruch w dół i dwa w prawo. Następnie jeden krok w górę, jeden w prawo i ostatni w prawo po skosie.

deusexgo34

Na skróty: prawo, lewo, prawo, hakowanie pułapki pierwszej od dołu, dół, dół, prawo, prawo, prawo, góra-prawo skos, hakowanie działka, dół, lewo, lewo, góra-prawo, lewo, lewo, góra, hakowanie pułapki pierwszej od prawej, dół, góra, hakowanie pułapki pierwszej od dołu, dół, prawo, prawo, góra, prawo, prawo-skos.

Level 35: Remote Hacking / Poziom 35

Wykonaj dwa ruchy w prawą stronę. Włam się do terminala hakując zdalnie pułapkę pierwszą od dołu. Uwaga: terminal hakuje się zdalnie, a z niego dopiero daną pułapkę lub działko. Zrób krok w lewo, potem w górę i jeszcze raz w lewo.

Tym razem wejdź do terminala i shakuj drugą od dołu pułapkę. Zrób ruch w lewo, w prawo jeszcze raz w lewo i ponownie w prawo. Tym razem w komputerze shakuj pułapkę pierwszą od dołu.

Wykonaj ruch w prawo, potem w górę, następnie w lewo i jeszcze raz w górę. Stojąc w tym miejscu shakuj zdalnie działko, które zabije przeciwnika.

Pójdź w górę i w prawo, i jeszcze raz w górę by podnieść kamuflaż. Wykonaj ruch w dół, w prawo i jeszcze raz w dół. Wejdź do terminala i włam się do pułapki pierwszej od góry.

Uruchom kamuflaż. Wykonaj dwa ruchy w górę i jeden w prawo.

deusexgo35

Na skróty: prawo, prawo, hakowanie zdalne pierwszej pułapki od dołu, lewo, góra, lewo, hakowanie drugiej pułapki od dołu, lewo, prawo, lewo, prawo, hakowanie pierwszej od dołu pułapki, prawo, góra, lewo, góra, hakowanie działka, góra, prawo, góra, dół, prawo, dół, hakowanie pułapki pierwszej od góry, kamuflaż, góra, góra, prawo.

Level 36: Over and Out / Poziom 36

Wyślij Adama w prawo, następnie w górę. Dokonaj hakowania środkowej pułapki. Idź w górę wykonując trzy ruchy. Tym razem dezaktywuj pułapkę pierwszą od lewej. Zrób dwa ruchy w dół i dwa w lewą stronę.

Zrób dwa ruchy w prawo i jeden w dół. Włam się do komputera i wyłącz pułapkę pierwszą od prawej. Teraz skorzystaj ze zdalnego włamywania do terminali hakując środkową pułapkę.

Idź w górę, w prawo i jeszcze raz w górę by zakończyć misję.

deusexgo36

Na skróty: prawo, góra, hakowanie środkowej pułapki, góra, góra, hakowanie pułapki pierwszej od lewej, dół, dół, lewo, lewo, prawo, prawo, dół, hakowanie pułapki pierwszej od prawej, hakowanie pułapki środkowej, góra, prawo, góra.

Level 37: Close Call / Poziom 37

Idź w prawo a potem dwa kroki w górę i jeden w lewo. Podnieś przedmiot. Wykonaj ruch w prawo, w lewo i jeszcze raz w prawo. Teraz pójdź o jedno pole w dół i jedno w lewo i dwa w prawo.

Teraz wykonaj zdalne hakowanie terminala, odblokowując pułapkę. Następnie wykonaj jeden krok w prawo i dwa w dół.

deusexgo37

Na skróty: prawo, góra, góra, lewo, prawo, lewo, prawo, dół, lewo, prawo, prawo, hakowanie pułapki, prawo, dół, dół.

Powrót do spisu treści: Deus Ex GO - poradnik i opis przejścia

Następnie: Deus Ex GO - Rozdział 6: Secret Lab

Level 38: Trade Secret / Poziom 38

Wykonaj ruch w górę i w prawo. Dokonaj hakowania działka. Idź w lewo i dwa kroki w górę. Zdalnie shakuj terminal z prawej strony, wyłączając pierwszą od lewej pułapkę.

Pójdź w dół a potem robiąc dwa kroki w prawo, krok w górę po skosie i jeszcze raz w górę. Shakuj pułapkę pierwszą od góry. Zrób krok w dół a potem w górę.

Ponownie hakuj terminal włączając pułapkę pierwszą od dołu. To zabije robota. I jeszcze jedno hakowanie, tym razem pułapki pierwszej od prawej. Zrób dwa kroki w dół, trzy w górę i jeden w prawą stronę.

deusexgo38

Na skróty: góra, prawo, hakowanie działka, lewo, góra, góra, hakowanie pułapki pierwszej od dołu, dół, prawom prawo, góra-prawo skos, góra, hakowanie pułapki pierwszej od prawej w terminalu pierwszym od prawej, dół, góra, hakowanie pułapki pierwszej od dołu, hakowanie pułapki pierwszej od prawej, dół, dół, góra, góra, góra, prawo.

Reklama

Powiązane materiały

Szachy podbijają Twitcha

Klasyczna gra cieszy się dużą popularnością.

Twórcy Among Us podają powody przedłużających się aktualizacji

Przyczyną, między innymi, olbrzymi sukces produkcji.

Na stronie

Komentarze (0)

Komentarze zostały zamknięte.

Ukryj komentarze z niską oceną
Sortuj:
Wątki z odpowiedziami